Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Projekt na Poradenství pro manažery a podnikatele - Založení poradenské firmy

«»
Přípona
.docx
Typ
projekt
Stažené
0 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
10756
Poslední úprava
04.09.2017
Zobrazeno
452 x
Autor:
aladeen
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poradenství je jedna z profesí, která se začala rozvíjet po průmyslové revoluci a která má velice široké zaměření. Neexistuje žádný obor, ve kterém by si poradenství nevědělo rady. Poradcem totiž může být každý, kdo je v dané záležitosti zběhlý, má zkušenosti a odborné znalosti.

Cílem této práce je simulovat založení poradenské společnosti v oblasti logistických služeb, včetně simulace ekonomických, marketingových a dalších aspektů nutných pro řízení poradenské firmy. Dále také výběr vhodných pracovníků, kooperantů a subdodavatelů služeb.

Práce je rozdělena na tři stěžejní celky, kterými jsou popis firmy, marketing a ekonomika. Součástí práce jsou také přílohy, které doplňují základní text této práce.

V popisu firmy je uvedena základní charakteristika společnosti LogisLadies s.r.o, předmět podnikání, sídlo naší společnosti, její zakladatelé, společníci a zaměstnanci. Dále je zde představena unikátní nabídka společnosti, jejímž cílem je přesvědčit potencionální zákazníky o kvalitě našich poskytovaných služeb. Nutnou částí popisu společnosti je také vypracování SWOT analýzy, představení klíčových oblastí naší poradenské společnosti, zpracování podnikatelského plánu a procesu řízení podnikatelského projektu.

Marketing poradenské společnosti je zaměřen na tvorbu marketingového plánu, jehož součástí je průzkum trhu, stanovení marketingových cílů, segmentace trhu v oblasti logistiky, užití metody 4P a vytvoření časového plánu prodeje a prezentace služeb poskytovaných naší logistickou společností LogisLadies s.r.o.

V poslední části, která je věnována ekonomice poradenské společnosti, je nastíněn budoucí vývoj tržeb, nákladů a zisku společnosti. Je zde sestaveno plánované roční Cash Flow podniku. Dále jsou propočteny počáteční výdaje a prostředky nutné pro financování potřeb podniku. V poslední řadě jsou provedeny výpočty poměrových ukazatelů a analýza bodu zvratu.

Klíčová slova:

marketing

ekonomika

outsourcing

SWOT analýza

založení poradenské firmy

kalkulaceObsah:
 • 1 Úvod 4
  2 Popis firmy 5
  2.1 Základní charakteristika 5
  2.2 Předmět podnikání 5
  2.3 Sídlo společnosti logisladies s.r.o. 6
  2.4 Zakladatelé, společníci a zaměstnanci společnosti 8
  2.5 Unikátní nabídka 12
  2.6 Swot analýza 12
  2.7 Definování klíčových oblastí 13
  2.8 Outsourcing 13
  2.9 Podnikatelský plán 13
  2.10 Úkoly a časové milníky společnosti 13
  2.11 Řízení poradenského projektu 14
  3 Marketing 19
  3.1. Průzkum trhu 19
  3.2. Marketingové cíle 20
  3.3. Segmentace trhu 20
  3.4. Metoda 4 „p“ 21
  3.5. Časový plán 22
  3.6. Prodej společnosti logisladies, s.r.o. 23
  3.6.1. Vlastní síť kontaktů dle různých úrovní 23
  3.6.2. Cíle pro prodej 24
  3.6.3. Komunikační kanály pro prodej 25
  4 Ekonomika 29
  4.1 Počáteční výdaje 29
  4.1.1 Administrativní výdaje 29
  4.1.2 Počáteční výdaje 30
  4.1.3 Plánované měsíční výdaje 31
  4.2 Zdroje financování 32
  4.2.1 Vlastní financování 33
  4.2.2 Podnikatelský úvěr 33
  VElikost úvěru 33
  4.3 Hodinová sazba a kalkulace zakázky 34
  4.3.1 Hodinová sazba 34
  4.3.2 Kalkulace zakázky 35
  4.4 Plánované roční cash flow 35
  4.4.1 Plánované měsíční příjmy 36
  4.4.2 Plánované měsíční výdaje 37
  4.4.3 Plánované měsíční cash flow 38
  4.5 Propočet poměrových ukazatelů a bodu zvratu 39
  4.5.1 Rentabilita 39
  4.5.2 Analýza bodu zvratu 40
  4.6 Závěrem k finančnímu plánu 41
  5 Závěr 42
  Literatura 43
  Seznam příloh 44