Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Matematika v ekonomii - učební text

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
2,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
6603
Poslední úprava
21.09.2015
Zobrazeno
856 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Význam předloženého učebního textu spočívá v objasnění, jakým způsobem využívat nástroje matematiky v ekonomické analýze. Nejedná se však o pouhý souhrn témat a ukázku příkladů, kdy se matematika v ekonomii využívá. Smyslem je naučit čtenáře přemýšlet nad danou problematikou a matematiku v ekonomii používat správným způsobem.

Každá ekonomická teorie nebo ekonomický model je založen na jistých předpokladech, které ale ve skutečnosti vždy neplatí a tento fakt je nutné si uvědomovat. Ekonomická teorie obvykle uvádí pro přehlednost a lepší pochopení pouze zjednodušený model reality.

Smyslem těchto skript ale není vysvětlování teorie jako takové, jedná se o cvičebnici dané problematiky na praktických příkladech s vysvětlením. Cílem je naučit se přemýšlet jak matematicky analyticky, tak ekonomicky, a pak správným způsobem tyto přístupy kombinovat a využívat. Každá kapitola obsahuje základní teoretickou část. Teorie je ale vždy následována řešenými a vysvětlovanými příklady, na závěr každé kapitoly jsou uvedeny příklady k procvičení, kontrolní otázky k ověření pochopení látky, a také jeden problém k zamyšlení, který by vám měl pomoci danou látku důkladně pochopit a vstřebat.

Klíčová slova:

ekonomické funkce

závislosti

ekonomická aplikace

dynamické modely

diferenciální rovniceObsah:
 • Předmluva II
  Obsah IV
  Podrobný obsah VII
  Seznam vybraných zkratek IX
  Kapitola 1 11
  Matematické modelování v ekonomii 11
  Kapitola 2 15
  Aproximace reálných ekonomických funkcí 15
  2.1 Interpolace polynomickou funkcí 15
  2.2 Metoda nejmenších čtverců 19
  Kapitola 3 26
  Základní matematické prostředky pro analýzu ekonomických veličin 26
  3.1 Sklon ekonomické funkce 26
  3.2 Veličiny celkové, průměrné a mezní 34
  3.3 Elasticita funkce 42
  Kapitola 4 51
  Matematická analýza vybraných ekonomických závislostí více proměnných 51
  4.1 Extrémy funkcí více proměnných 51
  4.2 Redukční metoda 52
  4.3 Metoda Lagrangeových multiplikátorů 53
  4.4 Metoda porovnání mezních měr substitucí u užitkových funkcí 54
  4.5 Metoda porovnání mezních měr substitucí u produkčních funkcí 59
  4.6 Modely nedokonalých trhů 66
  Kapitola 5 72
  Integrální počet v ekonomických aplikacích 72
  5.1 Stavové a tokové veličiny v ekonomii 72
  5.2 Neurčitý integrál v ekonomii 73
  5.3 Určitý integrál v ekonomii 75
  5.4 Střední hodnota integrálního počtu 77
  Kapitola 6 79
  Diskrétní dynamické modely v ekonomii 79
  6.1 Diferenční rovnice v makroekonomických aplikacích 79
  6.2 Diferenční rovnice v mikroekonomických aplikacích 84
  Kapitola 7 93
  Spojité dynamické modely v ekonomii 93
  7.1 Diferenciální rovnice v makroekonomických aplikacích 93
  7.2 Diferenciální rovnice v mikroekonomických aplikacích 96
  Kapitola 8 105
  Závěr 105
  Přílohy 107
  Příloha 1 Přehled vzorců pro počítání derivací funkcí jedné proměnné 107
  Příloha 2 Přehled vzorců pro integraci funkcí jedné proměnné 109
  Příloha 3 Přehled vybraných elementárních funkcí jedné proměnné vhodných pro aproximaci ekonomické závislosti 110
  Literatura 117
  Seznam tabulek 119
  Seznam obrázků 121
  Rejstřík 123
  Mathematics in Economics 125
  About the authors 126
  Ing. Petr Seďa, Ph.D. (1976) 126

Zdroje:
 • ALLEN, R. G. D. (1971). Matematická ekonomie. Praha: Academia. ISBN 508-21-875.
 • BAUEROVÁ, D. a kol. (1996). Matematická ekonomie. VŠB - Technická univerzita Ostrava. ISBN 80-7078-293-5.
 • CHIANG, A. C. (2004). Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw-Hill/Irwin. ISBN 0-07-066219-3.
 • FENDEK, M. (1998). Kvantitatívna mikroekonómia. Bratislava: Ekonóm. ISBN 80-88715-54-7.
 • FENDEK, M.; FENDEKOVÁ, N. (2008). Mikroekonomická analýza. Bratislava: IURA Edition. ISBN 80-88715-54-7.
 • FENDEKOVÁ, E. (2006). Oligopoly a regulované oligopoly. Bratislava: Iura Edition. ISBN 80-80780-80-3.
 • FIALA, P. (2006). Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. Praha Vysoká škola ekonomická v Praze. ISBN 80-245-1087-1.
 • HOREJŠÍ, B., SOUKUPOVÁ, J., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J. (2006). Mikroekonomie. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-061-9.
 • KLEIN, M. (2001). Mathematical Methods for Economics, Addison Wesley. ISBN-10: 0201726262.
 • KOVÁČOVÁ, M., ZÁHONOVÁ V., DOBRAKOVOVÁ, J. (2007). MATHEMATICA pre stredoškolských učiteľov. Bratislava: STU. ISBN 80-967305-1-7.
 • MAVRON, V. C., PHILLIPS, T. N. (2007). Elements of Mathematics for Finance. Springer, London. ISBN 978-3-540-05117-6.
 • SIMON, C. P. (1994). Mathematics for Economists. W. W. Norton & Company. ISBN-10: 0393957330.
 • SYDSAETER, K., HAMMOND, P. (2012). Mathematics for Economic Analysis. Prentice Hall. ISBN-10: 013583600X
 • TAKAYAMA, A. (1985). Mathematical Economics. Cambridge University Press. ISBN 13: 978-0521314985.
 • TURNOVSKY, S. J. (2000). Methods of Macroeconomic Dynamics, Cambridge: The MIT Press. ISBN 9780262201230.
 • ZIMMERMANN, K. (2002). Úvod do matematické ekonomie. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0464-7.