Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Konstrukční návrh a výpočet ručního šroubového zvedáku - vysokoškolská příručka

«»
Přípona
.pdf
Typ
manuál
Stažené
7 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11742
Poslední úprava
12.03.2018
Zobrazeno
1 862 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Navrhněte ruční šroubový zvedák pro zvedání břemene o hmotnosti m [kg] a pracovním zdvihu šroubu L [mm], který volte v rozmezí L = (8 + 10) × d3. Pro šroubový zvedák volte konstrukční provedení Z1 nebo Z2, která jsou nakreslena na obr.1 a obr.2. Vypracujte výpočtovou zprávu. Ve vhodném měřítku nakreslete sestavu navrženého šroubového zvedáku, vypracujte příslušný kusovník a dále nakreslete dílenský výkres pohybového šroubu.

Klíčová slova:

šroubový zvedák

návrh

výpočet

příručka

dimenzování

matice

trubkové tělesoObsah:
 • Zadání 3
  Popis konstrukčních řešení ručního šroubového zvedáku 4
  1 Návrh a výpočet rozměrů pohybového šroubu 6
  2 Výpočet výšky matice 9
  3 Návrh a výpočet trubkového tělesa zvedáku 10
  4 Dimenzování páky 10
  5 Výpočet účinnosti šroubového zvedáku 11
  6 Šroubový zvedák v praxi 12
  Přílohy 14
  Tab.1 Lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý závit ČSN 01 4050 14
  Tab.2 Lichoběžníkový nerovnoramenný závit ČSN 01 4052 17
  Tab.3 Meze kluzu materiálů šroubu 18
  Tab.4 Velikosti součinitele smykového tření 18
  Tab.5 Dovolené hodnoty měrného tlaku v závitech 18
  Tab.6 Meze kluzu materiálů trubky stojanu zvedáku 18
  Tab.7 Meze kluzu materiálů páky 18
  Tab.8 Základní rozměry šroubů se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě ISO 4017 podle ČSN EN 28676 19
  Tab.9 Základní rozměry upínacích šroubů s osazeným koncem podle ČSN 02 1121 20
  Tab.10 Základní rozměry stavěcích šroubů s drážkou ISO 4766 podle ČSN EN 24766 21
  Tab.11 Základní rozměry v šestihranných matic nízkých ISO 4035 podle ČSN EN 24035 21
  Tab.12 Konstrukční údaje pojištění pohybového šroubu velikosti Md £ 75 vůči vyšroubování pojišťovací deskou s 1 šroubem podle ČSN 02 2703 22
  Tab.13 Konstrukční údaje pojištění pohybového šroubu velikosti Md > 75 vůči vyšroubování pojišťovací deskou se 2 šrouby podle ČSN 02 2703 23
  Tab.14 Základní rozměry pojistné podložky s jazýčkem podle ČSN 02 1751 23
  Tab.15 Základní rozměry válcového kolíku nezakaleného podle ČSN EN 22338 24
  Literatura 25

Zdroje:
 • Kaláb K.: Části a mechanismy strojů pro bakaláře. Části spojovací. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, ISBN 978 - 80 -248 - 1290 - 8
 • Němček M.: Řešené příkladu z částí a mechanismů strojů. Spoje. Skriptum VŠB-TU, Ostrava, Ostrava 2002, ISBN 80-248-0050-0
 • Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky(třetí doplněné vydání). Albra, Úvaly, 2006, ISBN 80 - 7361 - 033 - 7.