Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11972
Poslední úprava
23.04.2018
Zobrazeno
812 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod

Tato publikace volně navazuje na předchozí dvě: Princip rovného postavení mužů a žen v právu Evropské unie - vydaná MPSV v r. 1998, a Judikáty Evropského soudního dvora ve věci diskriminace na základě pohlaví - vydaná MPSV v r. 1999. Obě se rovněž týkají daného tématu, a kladou si za cíl poskytnout veřejnosti přehled právních předpisů Evropského společenství o rovnosti mužů a žen a přehled základních individuálních rozhodnutí Evropského soudního dvora, přijatých k aplikaci příslušných komunitárních norem. Záměrem této publikace, která se zabývá rozborem principu rovného zacházení s muži a ženami, je seznámit co nejširší veřejnost s jeho podstatou a metodami, jejichž pomocí Evropská unie a její členské státy zabezpečují faktickou vzájemnou rovnost příležitostí mužů a žen v nejrozšířenějším druhu ekonomické aktivity, tj. v zaměstnání. Publikace je veřejnosti předkládána s tím, že český právní řád dosud není s komunitárním právem plně harmonizován, byť je v konstrukci určitých právních institutů nebo v rozsahu individuálních nároků, či úrovni ochranných standardů štědřejší, než některá národní práva členských zemí Evropské unie. Postup harmonizace započal přijetím novely zákona o zaměstnanosti (zákon č. 167/1999 Sb.) a přijetím novely zákoníku práce (zákon č. 155/2000 Sb.). Již nyní je naprosto nezpochybnitelné, že transpozice právních norem Evropského společenství přispěje zásadním způsobem ke zvýšení úrovně právních záruk v oblasti lidských práv, především pak právě záruk rozvoje rovných příležitostí mužů a žen. Proto je žádoucí evropský systém ochrany těchto práv pokud možno co nejvíce osvětlit, a zvlášť poukázat na ty jeho prvky, které jsou z pohledu účastníků pracovněprávních vztahů a zainteresované veřejnosti nové, případně i neobvyklé.

Klíčová slova:

základní pojmy

rovné zacházení

zaměstnání

prosazování principu rovného zacházení

odměňováníObsah:
 • 1. Úvod
  2. Výklad základních pojmů
  3. Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu k zaměstnání, k odborné přípravě a k funkčnímu postupu
  4. Rovné pracovní podmínky
  5. Rovné odměňování
  6. Postavení zaměstnavatelů a odborů při zajišťování principu rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání
  7. Prosazování principu rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání a principu rovného odměňování mužů a žen
  8. Závěr
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše