Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracovaný státnicový okruh - Teorie masové komunikace

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
10 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11188
Poslední úprava
04.12.2017
Zobrazeno
1 184 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Komunikace
ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ
- sociální interakce uskutečňovaná prostřednictvím sdělení (= sdělování, směna a distribuce informací + jejich sdílení v sociálním prostoru)
- klíčovým nástrojem komunikace je symbol - standardizovaný znak vyjadřovaný v rámci zavedených konvenčních pravidel komunikace (znakový systém - kód)
- rozlišujeme tedy složku sémantickou (významovou - sdělovaný význam) a syntaktickou (problematika komunikačních kanálů, kapacity, šumů či redundance…)
- lidská komunikace je kódovaná a symbolická
- komunikace tedy zahrnuje znaky a kódy:
- znak
- forma artefaktu jednání
- reprezentuje jiný fenomén
- označující konstrukt
- zastupuje ěco jiného
- kód
- systém znaků
- tvoří silnější kulturní nástroje výkladu reality
- řídí se pravidly, díky nimž jej lze dekódovat
- vysílání, přijímání znaků i kódů je postaveno na předpokladu sociálních vztahů
- komunikace tvoří centrální bod života každé kultury; kultura stojí na komunikaci; studium komunikace v kontextu studia kultury
- médium = nástroj pro sdělování informací, jejich uskladnění nebo transport; efektivní pohyb informací v čase i prostoru ale předpokládá právě standardizaci znaků a znakového systému

Klíčová slova:

komunikace

sociální kódy

persuazivní komunikace

masová média

mýty

ideologie

mediální působeníObsah:
 • 1. Komunikace
  - základní vymezení (komunikace vs. masová komunikace)
  - komunikace a její vývoj (tradiční a moderní společnost)
  - základní přístupy k výkladu masové komunikace - základní pojmy, modely, paradigmata
  média, společnost, kultura
  - sociální funkce masové komunikace v různých sociálních systémech (struktura a funkce masové komunikace a masových médií)
  - základní komunikační školy
  - grafocentrismus, logocentrismus, fonocentrismus
  2. Komunikační modely
  - základní komunikační modely (Lasswell, Shannon a Weaver, Jakobson, Peirce, Saussure, Hall
  - alternativní komunikační modely (rituálový model komunikace, propagační model)
  3. Znaky a významy jako základní stavební jednotky mediální komunikace
  - typologie (Sassure, Peirce)
  4. Sociální kódy a mediální kódování
  - typy kódů
  5. Mechanismus označování a mediální konstrukce významu
  - denotace a konotace
  6. Mýtické a ideologické ve zpravodajské praxi
  - mýtus, ideologie
  - sémiotická a obsahová analýza
  7. Výzkum účinků masových médií
  - základní vymezení, periodizace, směry, typologie mediálního působení
  8. Persuazivní komunikace
  - politická a reklamní komunikace
  9. Percepce a sociální percepce v masové komunikaci
  - subliminální percepce
  - percepční filtry
  10. Působení masových médií a role interpersonální komunikace
  - dvoustupňová komunikace,
  - difůze inovací,
  - S-křivka,
  - J-křivka
  11. Púsobení médií a politická komunikace
  - nastolování mediální agendy
  - spirála mlčení
  12. Média jako nástroj socializace
  - kultivační analýza
  - média, násilí a pornografie
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše