Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Výpisky ke státnicím - Úvod do studia dějin médií

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11183
Poslední úprava
04.12.2017
Zobrazeno
1 053 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Přenos slova a textu
Věk orality
- prehistorická etapa
- přenos pouze slova
- dosah - pouze do limitů dosahu hlasu
- signalizace: optická (kouřová znamení…); akustická (bubny…)
- snaha posilovat homogenitu a soudržnost kmene cestou komunikace, absence komunikační konfliktnosti
- obtížné skladování informaci = ústní podání, využívání pamětí, práce s mýtem
- podobná společenství jsou dosud např. v J Africe
Věk písma
- klíčový zlom - vynález písma kolem 1500 BC
- písmo obrázkové, hieroglifické, fonetické
- text se osamostatňuje, stává se hodnotou sám o sobě
- je možné informace tezaurovat (zapisovat), přenášet je, dále s nimi pracovat
- přechod od prehistorické etapy k historické
- použití různých materiálů.
přenosné, méně trvanlivé (pergamen, papyrus, papír)
nepřenosné, těžké, více trvanlivé (kámen)
→ lehká x těžká média (Harold Innis)
- upevnění pozice státu, rozvoj práva, náboženství, obchodu
- později i zachovávání textu literárního charakteru v užším slova smyslu (beletrie...)
- vznik textových zpravodajských systémů - od přechodu na lehká média (určité zpravodajské systémy existovaly i dříve - viz. tamtamy, nyní ale velké zdokonalení a akcelerace)

Klíčová slova:

oralita

přenos slova

přenos obrazu

tištěné média

cenzura

periodika

kníhtiskObsah:
 • 1. Přenos slova a textu
  Věk orality
  Věk písma
  Pozemní komunikace ve starověku - Persie, Řím
  Zpravodajské systémy ve středověku
  Rozvoj korespondence ve středověku
  Nástup novověké pošty
  Počátky periodických tištěných médií a pošta
  Revoluce v dopravě
  Revoluce v komunikačních technologiích - telegraf
  Počátky zpravodajských agentur
  Telefon
  Bezdrátový přenos slova
  2. Přenos obrazu
  Nejstarší obrazová média
  Témata ve středověku
  Vývoj masového kopírování obrazu
  Experimenty s pohyblivým obrazem
  Počátky filmu
  3. Proces výroby tištěných médií
  Knihtisk obecně
  Guttenberg a geneze knihtisku ve středověké Evropě
  Sociální důsledky šíření knihtisku
  Výroba tištěných médií v novověku
  4. Tvůrci tištěných médií
  Periodizace dle německého sociologa Wilhelma Olmera:
  5. Cenzura a regulace médií
  Základní dělení cenzury
  Geneze cenzury
  Vývoj cenzury v Anglii
  Německo
  Francie za Napoleona
  Koncept tiskové svobody
  Moderní tiskové zákony
  6. Nástup masových tištěných médií
  Komercializace tištěných médií ve Francii v 1/3 19. století
  Komercializace tištěných médií v USA v 1/3 19. století
  Penny press v Anglii v polovině 19. století
  Nástup novinových koncernů koncem 19. století
  7. Rozšíření, periodicita, náklad tištěných médií
  Neperiodická tištěná média - 15.,16. století
  Periodická tištěná média - od 17. století
  Masová tištěná média - od 19. století
  8. Proměny obsahu tištěných médií
  Neperiodická tištěná média
  Periodická tištěná média
  9. Proměny formy tištěných médií
  Forma periodik 17. a 18.st.
  19.st.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše