Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Stav řešení problémů sociální exkluze ve vybraných regionech ČR

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
12003
Poslední úprava
30.04.2018
Zobrazeno
867 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cílem následující studie je provést analýzu situace sociálního vyloučení ve čtyřech regionech České republiky a vnímání problémů spojených s řešením sociální exkluze u významných odborných, administrativních a politických autorit v těchto regionech působících a majících vliv na utváření regionální politiky a „systému“ sociálních služeb. Na základě této analýzy chceme identifikovat společné rysy politiky sociální inkluze ve zmíněných regionech, případně poukázat na charakteristické regionální odlišnosti.

Sociální vylučování má významný regionální rozměr. Analýza sociálně ekonomické situace v České republice podle agregovaných dat ukazuje na významné teritoriální aspekty rozvoje hospodářských odvětví a vývoje postavení pracovních sil na trhu práce. Současně ukazuje na významné odlišnosti ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva jednotlivých krajů, na odlišné míry rozvodovosti a hodnoty ukazatelů religiozity či páchání trestné činnosti podle jednotlivých regionů v České republice. Ukazuje se rovněž, že národnostní a etnické složení obyvatelstva se mění podle územních hledisek. Protože všechny uvedené charakteristiky mají souvislost s povahou a rozsahem sociálního vyloučení obyvatelstva, lze předpokládat, že také sociální vyloučení má v České republice významné regionální a teritoriální vlastnosti.

Klíčová slova:

sociální exkluze

sociální služby

sociální inkluze

institucionální uspořádání

reformyObsah:
 • 1. Definování problému sociální exkluze v regionech
  1.1. Sociální exkluze jako „makroproblém“ regionální politiky
  1.2. Adekvátnost a (nebo) legitimnost definice problému
  1.3. Definice skupin a kategorií osob ohrožených sociálním vyloučením
  1.4. Územní koncentrace sociální exkluze
  2. Hodnocení kapacity aktérů řešit problémy sociální exkluze na území krajů
  2.1. Problém cílenosti sociálních služeb
  2.2. Problém nízké kvality technického zpracování programů
  2.3. Legislativně-systémové problémy na úrovni státu
  2.4. Organizační a koordinační problémy regionálního sociálního systému
  3. Pojetí politické agendy sociálního vyloučení a začlenění regionálními experty
  3.1. Referenční rámce pojetí sociální exkluze
  3.2. Pojem „sociální exkluze“
  3.3. Pojem „sociální inkluze“
  3.4. Individualizace a subjektivizace příčin sociálního vyloučení
  4. Představy o institucionálním uspořádání politiky sociální inkluze a roli aktérů v ní
  5. Otevřené otázky institucionální reformy
  5.1. Decentralizace versus centralizace rozhodování
  5.2. Posílení finančních zdrojů samosprávy při tvorbě a řízení politiky sociální inkluze
  5.3. Hodnoty a kritéria analýzy sociální potřebnosti
  5.4. Hodnocení významu sociálního plánování měst a obcí
  5.5. Hodnocení významu profesionalizace programů a rozvoje NNO
  6. Postoje k národním koncepčním dokumentům
  6.1. Rozdílné posouzení národních strategií z normativního a deskriptivního hlediska
  6.2. Malá adekvátnost národních strategií pro řešení regionálních problémů
  6.3. Autonomie a izolace národní a regionální úrovně tvorby politiky
  6.4. Informovanost a stupeň akceptování národních koncepcí
  Závěry:
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše