Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované otázky ku testu z předmětu Moderní politické dějiny Evropy - 3 varianty

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
12 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5309
Poslední úprava
16.03.2015
Zobrazeno
1 772 x
Autor:
techplanet
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte 14 bodů prezidenta Wilsona

Program prezidenta WW o poválečném uspořádání světa, formulace zásad nového světového řádu, který má nahradit zdiskreditovanou politiku tajných smluv a aliancí.
Prvních pět bodů se týkalo poválečné spolupráce:
1. evropskou tajnou diplomacii má nahradit éra otevřené diplomacie
2. Má platit naprostá svoboda plavby v mezinárodních mořích a rovný přístup k surovinovým zdrojům
3. Postupným snižováním obchodních překážek má vzniknout liberální světový obchodní systém
4. Všechny národy se mají zapojit do procesu odzbrojování
5. otázky kolonií mají být řešeny nestranně a vůle domorodého obyvatelstva má být brána v potaz
Dalších osm bodů odráží právo národů na sebeurčení a vytvoření etnických hranic bez ohledu na výsledek války:
6. Německá vojska mají vyklidit okupované území Ruska
7. obnovit nezávislost Belgie
8. Připojit Alsasko-Lotrinsko k Francii
9. Hranice Itálie mají striktně odrážet etnické hranice
10. Národy Rakouska-Uherska mají získat autonomii
11. Stažení vojsk z Balkánu (Rumunsko, Černá Hora, Srbsko), Srbsko má navíc získat přístup k moři
12. Turecko má svým národům poskytnout autonomii a umožnit svobodnou plavbu Bosporem a Dardanelami
13. vytvořit nezávislé Polsko s přístupem k moři
Posledním bodem (14) mělo být založení Společnosti národů, která má plnit úlohu garanta mezinárodního práva a ztělesňovat princip rovnosti.
Duchovním otcem Woodrow Wilson, který při jejich koncipování vycházel z představy ideálního mezinárodního řádu založeného na demokratických zásadách, měly platit stejné zásady pro vítěze i poražené. Vůdčí ideou bylo odstranění všech důvodů budoucích válečných střetnutí a založení systému, který by umožňoval řešení konfliktů mírovou cestou. Všechny národy mají mít právo na sebeurčení a spravedlivé vedení hranic podle etnického principu, které by odstranilo možné budoucí spory o hranice. Vlády by měly být demokratizovány, nadále neměly být uzavírány tajné smlouvy (otevřená diplomacie). Smírnému řešení sporných otázek by sloužila nově založená Společnost národů s rovnoprávnou účastí všech národů, která by morálními a ekonomickými prostředky donutila případného agresora vzdát se násilí.
Zásady teritoriálního charakteru: obnova polského státu s přístupem k moři, vrácení Alsaska-Lotrinska Francii, vyklizení okupované Belgie a Ruska, Černé Hory, Srbska a Rumunska.
Rakousko-Uhersko mělo svým národům poskytnout autonomii stejně jako Turecko, koloniální otázky měly být řešeny v souladu s vůlí domorodého obyvatelstva. Princip svobody moří a obchodu by zajistil rovný přístup ke zdrojům.

Klíčová slova:

Wilson

Trumanova doktrína

berlínska krize

Gorbačov

Postupim

středoevropský komunistický režimObsah:
 • 1. Charakterizujte 14 bodů prezidenta Wilsona
  2. *Popište podstatu a osud Briand-Kellogova paktu, časově zařaďte
  3. *Srovnejte postoj mezinárodního společenství k oběma bojujícím stranám ve španělské občanské válce
  4. *Popište stručně výsledky Postupimské konference, uveďte, kdo se této konference zúčastnil
  5. *Charakterizujte Trumanovu doktrínu
  6. *Popište 2. berlínskou krizi a zhodnoťte její dopad na podobu mezinárodních vztahů
  7. *Uveďte základní prvky Gorbačovovy politiky vůči středoevropským komunistickým režimům
  8. *Charakterizujte stručně program SDI a časově zařaďte
  ...
  1. *Popište principy Versailleské smlouvy a zařaďte tento dokument do historického kontextu
  2. *Charakterizujte a časově zařaďte Rýnský garanční pakt
  3. *Popište tzv. Pakt Molotov - Ribbentrop
  4. *Stručně popište korejskou válku, časově zařaďte
  5. *Popište mezinárodní kontext zapojení SRN do NATO, časově zařaďte
  6. *Časově zařaďte a popište šestidenní válku
  7. *Charakterizujte tzv. Brežněvovu doktrínu, uveďte příklady její aplikace
  8. *Časově zařaďte a charakterizujte tzv. politiku détente
  ...
  1) *Popište vývoj otázky německých reparací po první světové válce
  2) *Popište hlavní cíle japonské agrese ve 30. letech a postoj Společnosti národů
  3) *Charakterizujte vztah SSSR k exilovým vládám okupovaných států za druhé světové války
  4) *Časově zařaďte a popište tzv. Marshallův plán
  5) *Popište stručně proces založení NATO, časově zařaďte a uveďte, kterých států se týkal
  6) *Charakterizujte stručně proměnu zahraniční politiky Francie po nástupu Charlese de Gaulla
  7) *Popište a časově zařaďte sovětsko-čínskou roztržku v mezinárodních vztazích a charakterizujte její důsledky
  8) Charakterizujte východiska politiky Michaila Gorbačova vůči USA
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše