Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 270   |   Strana 1 / 7


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením II
100,0%
1,1 5x
Teorie a metody sociální práce 2 - Práce s rodinou
100,0%
0,3 7x
Podnikatelská etika a etické chování organizace
98,6%
0,1 4x
Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce
97,0%
0,3 0x
Teorie a metody sociální práce
96,9%
0,4 15x
Sociální patologie - poznámky
96,8%
1,0 3x
Definice pojmu střední třídy a jejich proměny v České republice po roce 1989
96,6%
0,1 0x
Analýza strategie CSR ve vybrané firmě - Globus ČR, v. o. s.
96,3%
0,3 1x
Projekt evaluačního výzkumu - rozvoj lidských zdrojů v organizaci - Stabilizace a motivace zaměstnanců v organizaci
95,8%
0,1 0x
Thanatologie - Umírání a smrt v minulosti
95,2%
0,1 0x
Stabilizace a motivace dobrovolníků v neziskové organizaci
94,7%
0,1 5x
Kvaziargumentace ve veřejném prostoru
94,2%
0,1 9x
Expertíza uplatnění dobré praxe při práci se seniory v ČR
93,6%
0,3 0x
Rozvoj lidských zdrojů v organizaci
93,6%
0,5 0x
Návrh projektu evaluačního výzkumu - Rozvoj lidských zdrojů v organizaci
93,5%
0,5 2x
Vícenásobná lineární regrese
93,2%
0,7 2x
Terénní služby - Středisko pečovatelské služby Brno-střed
92,3%
0,1 0x
Otázky ke zkoušce z Metod ve výzkumu sociálních věd
92,3%
0,5 0x
Přínosy rekvalifikací pro osoby s nízkým vzděláním v okrese Brno-město
92,3%
0,3 0x
Komparace systémů sociální péče v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu stárnutí populace
92,3%
0,2 0x
Vypracované otázky ke zkoušce z Metod ve výzkumu sociálních věd
92,3%
0,3 0x
Studijní text z předmětu Metody ve výzkumu sociálních věd
92,3%
0,4 0x
Vypracované zkouškové otázky z předmětu Metody a techniky sociálního výzkumu
92,3%
0,4 5x
Sociální pedagogika I. - Sociální deviace a její prevence - distanční text
92,3%
0,2 0x
Vypracované otázky z okruhu Sociálně pedagogické teorie ke státnicím
92,3%
0,5 10x
Vypracované otázky ze státnicového okruhu Sociální deviace
92,3%
0,9 1x
Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání
92,3%
0,2 0x
Státnicové otázky z bakalářského oboru - Muzeologie
92,3%
5,0 4x
Vypracované státnicové okruhy ke zkoušce - Sociální deviace
92,3%
0,2 3x
Vybrané části knihy Psychologie náboženství a spirituality
92,3%
1,0 0x
Řízení znalostí (Knowledge Management) - Databáze nejlepších praktik
92,3%
0,3 0x
Vypracovaný zkouškový okruh Specifické poradenské problémy ke státnicím
92,3%
0,2 1x
Vypracované zkouškové otázky z předmětu Sociální práce
92,3%
0,6 10x
Projekt malé firmy - Palačinkovo - „Palačinka pro každého“
92,3%
1,7 0x
Vypracovaný okruh Teorie a metody sociální pedagogiky - ke státnicím
92,3%
7,6 2x
Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy
92,3%
1,4 0x
Vypracovaný státnicový okruh - Teorie masové komunikace
92,3%
1,1 9x
Studijní opora - Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů
92,3%
0,2 10x
Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách
92,3%
1,0 0x
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR
92,3%
1,6 1x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana:
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše