Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Studijní opora - Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
10 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
4800
Poslední úprava
22.12.2014
Zobrazeno
2 055 x
Autor:
northfinder
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Praktická část
I. METODOLOGIE PROJEKTU VÝZKUMU [podle White (2009); Booth (2008); Silverman (2005)]
1. 1 Úvod
- výzkumníka by mělo téma výzkumu zajímat
- pozor na vliv vlastního přesvědčení a názorů na výzkumný proces
- cesta od „zájmu“ k výzkumnému projektu s jasně formulovanými otázkami, logickou stavbou argumentace, dobře zvolenou metodologií a metodami sběru dat až konečnému sepsání výsledků je dlouhá
- hledání námětů k výzkumu: noviny a týdeníky; televizní zprávy a dokumenty; absolvované kurzy; teoretické přístupy x „praktická“ témata

A. Role literatury
- výzkum neprobíhá ve vakuu - nutné zařadit jej do širšího kontextu existujícího výzkumu - jinak malý význam
- literatura jako pomocník při hledání vhodných témat a otázek
x je lepší mít jasnou představu o otázkách před hlubším studiem literatury
- z klíčových textů identifikovat další za pomocí bibliografie
- specializované časopisy, všeobecné texty jako úvody do..., editované sborníky, „readery“, encyklopedie a příručky
- dostupnost zdrojů také dobrým vodítkem při výběru tématu
- alespoň rozbor literatury je lepší provést již v úvodu výzkumu

B. Role teorie
- teoretické přístupy mohou být vhodným zdrojem výzkumných otázek
- tři významné charakteristiky teorie: je abstraktní (aplikovatelná na celou řadu situací nebo jevů, spíše než jednu konkrétní události), vysvětlující (měla by přesahovat popis nějaké situace nebo jevu a vysvětlovat PROČ k němu dochází, případně přinést predikci do budoucna) a testovatelná (je možné testovat ji empirickou realitou) → “Teorie jsou vysvětlení formulovaná na abstraktní úrovni a mohou být testovány empirickým výzkumem. Většinou, i když ne vždy, se snaží vysvětlit vztahy mezi dvěma nebo více jevy s cílem umožnit nám předpovědi do budoucnosti.“ (White, P.:24)
- teorie může mít dvojí vztah k výzkumu: testování teorie („teorie nejdřív“) nebo vytváření teorie („teorie potom“)
- každopádně je důležité propojit výzkum se širší teoretickou debatou v oboru

C. Původnost výzkumu
- najít otázky, které nebyly ve výzkumu dostatečně nebo uspokojivě zodpovězeny, hledat nedostatky, rozpory apod.

Klíčová slova:

mezinárodní vztahy

výzkum

formulace

zkoumatelnost

akademické čtení

biografieObsah:
 • I. METODOLOGIE PROJEKTU VÝZKUMU
  1. 1 Úvod
  1.2 Formulace výzkumné otázky
  1.3 „Zkoumatelnost“ výzkumné otázky
  1.4 Metodologie, metody a návrh výzkumu
  2.1 Struktura odborného textu
  2.2 Plagiátorství
  2.3 Bibliografické citace a odkazy
  III. AKADEMICKÉ ČTENÍ
  3.1 Klasifikace zdrojů
  3.2 Internet
  I. ÚVOD
  1.1 Teorie, metodologie, epistemologie
  II. METODOLOGIE
  2.1 Případové studie
  2.2 Etnografie
  2.3 Diskurzivní analýza
  2.4 Biografie
  III. VYBRANÉ METODY SBĚRU DAT
  3.1 Rozhovor
  3.2 Biografie
  3.3 Zúčastněné pozorování
  3.4 Dotazníkové šetření
  3.5 Triangulace

Zdroje:
 • Babbie, E. (2007): The Practice of Social Research. (Wadsworth: Cengage Learning)
 • Booth, W., Colomb, G. and J. M. Williams (2008): The Craft of Research, Third edition (Chicago: Uni of Chicago Press)
 • Denzin, K. a Y. Lincoln (2000): Handbook of Qualitative Research. 2nd ed. (London: Sage)
 • Drulák, Petr a kol. (2008): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: Portál)
 • Harris, R. (2007): Evaluating Internet Research Sources. Online: http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm (17.09.2010)
 • Hořínková-Kouřilová, L. a kol. (2007): Kurz práce s informacemi, Elportál (Brno: Masarykova univerzita) http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html (17.09.2010)
 • Kuželíková, L.; Nekuda, J. a J. Poláček (2008): Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál (Brno:Masarykova univerzita) http://is.muni.cz/elportal/?id=764924
 • Robson, C. (2002): Real World Research. 2nd ed. (Oxford: Blackwell)
 • Silverman, D. (2005): Doing Qualitative Research, A Practical Handbook (London: Sage)
 • White, P. (2009): Developing Research Questions. A Guide for Social Scientists. (Palgrave: Macmillan)
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše