Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Sociální práce

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
9351
Poslední úprava
09.01.2017
Zobrazeno
803 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Sociální práce - definice sociální práce, metody sociální práce (individuální sociální práce, skupinová sociální práce, sociální práce s komunitou), historie sociální práce v ČR a ve světě, přehled vzdělávání a její současný stav v ČR a ve světě

DEFINICE SOCIÁLNÍ PRÁCE

Řezníček „Posláním sociální práce je poskytování sociálních služeb jednotlivcům, rodinám, skupinám, komunitám a účelem těchto služeb je pomoci klientům vyrovnat se s nezměnitelnými problémy a omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, případně přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.“
-vychází z teoretického konceptu, považuje sociální práci za službu, která je konzumována za peníze


Úlehla: „Posláním sociální práce je vést dialog mezi tím, co chce klient a mezi tím, co chce společnost ve svých normách, cílem sociální práce je rozvíjet dialog, který má mít charakter spolupráce a kooperace rovnocenných partnerů.“
-koncept vychází ze systemického přístupu, který se dostal do sociální práce z poradenství rovinného, předpokládá, že pomoc klientovi je poskytnuta pouze tehdy, pokud to klient vyžaduje


Musil: „Definuje předmět sociální práce, kterým je podpora klientů - jednotlivců, skupin a komunit při zvládání jejich sociální situace, ústředními rysy sociální situace jsou
jedinečnost vyžadující specifický přístup ke každému klientovi,
komplexnost (každá situace má mnoho dimenzí - existenční, existenciální, legislativní...), vyžaduje řešení soc.situace z hlediska ekonomického, psychologického, zdravotního, právního, sociologického, pedagogického...“


Navrátil: „Cílem sociální práce je podpora sociálního fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba individuálně nebo skupinově vnímána a vyjádřena, sociální práce se zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí“ (teoretickým východiskem je sociologie)


Strieženec (Slovensko): „Předmět sociální práce je syntetizované zevšeobecněné zkoumání příčin, za kterých dochází k sociálnímu problému u jednotlivců, skupin nebo komodit v konkrétních sociálních podmínkách (ekonomické, psychologické, zdravotní, výchovné), tzn. v konkrétním prostředí reálného života.“

Klíčová slova:

sociální práce

systematický přístup

etapizace

svépomocné skupiny

komunitní plánování

verbální komunikace

komunitní plánováníObsah:
 • 1. Sociální práce - definice sociální práce, metody sociální práce (individuální sociální práce, skupinová sociální práce, sociální práce s komunitou), historie sociální práce v ČR a ve světě, přehled vzdělávání a její současný stav v ČR a ve světě.
  2. Přehled teorií sociální práce - vymezení jednotlivých teorií sociální práce, základní pojmy (psychodynamické směry, úkolově zaměřené modely, systémové modely, ekologický model, sociálně psychologické a komunikační modely, behaviorální a kognitivní modely, teorie komunikativního jednání, humanistické a existenciální modely, antiopresivní přístupy, sociologické teorie).
  3. Vymezení sociální práce s jednotlivcem, historický vývoj a současné pojetí, změna paradigmatu individuální sociální práce, na klienta orientovaný přístup-jeho využití v sociální práci s jednotlivcem, klíčová východiska, základní pojmy-empatie, akceptace, autenticita.
  4. Práce s klientem v rámci systemického přístupu dle Úlehly_ pomoc a kontrola, princip držitele problému, etapy práce s klientem (příprava, otevření, dojednání, průběh, ukončení).
  5. Práce s klientem v rámci úkolově orientovaného přístupu, etapy práce s klientem (počáteční fáze, střední fáze, fáze ukončení a zhodnocení).
  6. Vymezení sociální práce s rodinou, její teoretická východiska. Zásady sociální práce s rodinou.
  7. Etapy sociální práce s rodinou (Zahájení spolupráce s rodinou, porozumění situaci rodiny - assessment, stanovení problému; Porozumění situaci rodiny - assesssment - metody; Stanovení cílů; Techniky přispívající k řešení problému; Ukončení a zhodnocení práce s rodinou).
  8. Aplikace metod sociální práce s rodinou - sociálně právní ochrana dětí, rozvodová a porozvodová situace.
  9. Sociální práce se skupinou - vymezení, historický přehled, východiska. Výhody a nevýhody práce se skupinou. Typologie skupin v sociální práci.
  10. Etapizace sociální práce se skupinou.
  11. Svépomocné skupiny - specifika, cíle, role sociálního pracovníka, podpora vytváření svépomocných skupin.
  12. Vymezení komunitní práce, pojem komunita v komunitní práci, historie a vývoj komunitní práce, přehled základních modelů komunitní práce.
  13. Etapy komunitní práce a vybrané dovednosti komunitního pracovníka.
  14. Komunitní plánování
  15. Vymezení profesionálního vztahu sociální pracovník - klient - profesionální zásady práce s klientem, hranice ve vztahu sp a klient. Vymezení sociální komunikace.
  16. Vymezení verbální komunikace - charakteristika rozhovoru, typy otázek. Specifika verbální komunikace s klienty s postižením.
  17. Vymezení neverbální komunikace - druhy neverbální komunikace. Specifika neverbální komunikace s klienty s postižením.