Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Metody a techniky sociálního výzkumu

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
11400
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
1 230 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Co je vědecký výzkum?
- opakovatelný, ověřitelný, záměrný a systematický způsob (postup, proces) nalézání pravdy o problému, postup nezávislý na pozorovateli a jeho smyslech, prováděný za použití vědeckých metod

2. Jaké cíle si vědecký výzkum klade?
- opakovatelným a ověřitelným způsobem vysvětlit sledovaný problém,
- vytvořit novou teorii o dosud neznámém jevu
- potvrdit, doplnit nebo vyvrátit stávající teorii
- předložit komplexní výsledky zkoumání využitelné v teorii i praxi
(dále: naznačit soc. tendence a trendy, odhalit skryté společenské skutečnosti, změřit jejich význam a váhu)

3. Jak byste charakterizovali sociologii jako vědeckou disciplínu? Čím se zabývá?
- samostatná věda o společnosti, zakladatel A.Comte, historicky vyčleněná z filosofie, má svůj předmět výzkumu, zájmu, svojí teoretickou a praktickou(metodologickou) část
- zkoumá spol. jevy a procesy (jejich existence, vztahy, zákonitosti vzniku a vývoje) dále pravidla sociálních skupin, kolektivů národů. Cílem je porozumět významu a spol. dosahu zkoumaných jevů

4. Čím se zabývá výzkum v sociálních vědách?
- odhalováním existence, rozsahu a vývoje a souvislostí spol. jevů a procesů, dále k jejich zachycení, zviditelnění, popis hlavních rysů
- výzkum je nástroj k zodpovězení zkoumaných problémů
( z hlediska soc. výzkumu není tato otázka ideálně položená, jedná se o nejednoznačnou a příliš širokou otázku (viz. Str. 52 a 57 naší žluté knížky) Není jasné na jaké sociální vědy se otázka ptá ( že by žurnalistika? politologie???) proto lze odpovědět pouze teoreticky a stroze, prav. neúplně. a odpověď je tedy stejná jako na otázku předchozí, čím se zabývá sociologie, ač se nás na to tato otázka neptá. K zařazení této otázky do našeho seznamu motivovala prof. Majerovou pravděpodobně snaha o vytvoření školního rekordu v počtu otázek k jedné zkoušce. )

5. Čím se liší sociologický výzkum od jiných typů vědeckého výzkumu? (Uveďte příklady)
Soc. výzkum pracuje s velmi těžko přesně empiricky uchopitelnými problémy (např. veřejné mínění, názory, postoje) vždy dospíváme pouze k přibližnému výsledu (např. odhad výsledku voleb) na rozdíl např. od přírodních věd, kde dospíváme vždy k relativně přesnému výsledku (např. fyzika - bod tání, váha apod)

6. Na jakých předpokladech je založen empirický výzkum?
- Empiricky (zkušenostně) zachytitelný zkoumaný problém, jev, proces
- existence pozorovatele, výzkumníka a zkoumaného subjektu nebo jevu, procesu
- převedení zkušenosti do využitelné formy

7. Co znamená redukce informací a proč se jí zabýváme?
- Z tisíců proměnných, které jakýkoliv sociální jev potenciálně ovlivňují, jsme schopni sledovat jen malý zlomek, redukce informací je nezbytným krokem pro specifikaci, konkretizaci dílčího problému

8. Vysvětlete pojem reliability.
- za stejných podmínek získáme stejné výsledky

9. Vysvětlete pojem validity.
- platnost, tzn. výsledky odpovídají skutečnosti

10. Jak byste vysvětlili pojem „teorie“?
- soubor vysvětlujících pojmů, vidění problému, neověřený předpoklad určitého stavu věcí

Klíčová slova:

vědecký výzkum

sociální vědy

reliability

kódování

kontingenční vyčištění datObsah:
 • 1. Co je vědecký výzkum?
  2. Jaké cíle si vědecký výzkum klade?
  3. Jak byste charakterizovali sociologii jako vědeckou disciplínu? Čím se zabývá?
  4. Čím se zabývá výzkum v sociálních vědách?
  5. Čím se liší sociologický výzkum od jiných typů vědeckého výzkumu? (Uveďte příklady)
  6. Na jakých předpokladech je založen empirický výzkum?
  7. Co znamená redukce informací a proč se jí zabýváme?
  8. Vysvětlete pojem reliability.
  9. Vysvětlete pojem validity.
  10. Jak byste vysvětlili pojem „teorie“?
  ...
  ...
  ...
  231. Jaké jsou nevýhody počítačových simulací?
  232. Co to je kódování a proč a jak se provádí?
  233. Vysvětlete postupy kódování
  234. Co vyžadujeme od kódového klíče?
  235. V čem spočívá příprava dat pro kvantitativní analýzu?
  236. Jaké jsou typy vyčištění dat?
  237. Vysvětlete postupy vyčištění dat.
  238. Co to je kontingenční vyčištění dat?
  239. Jak píšeme závěrečnou zprávu z kvalitativního výzkumu a co musí obsahovat?
  240. Jmenujte co vše má obsahovat závěrečná zpráva z výzkumu.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše