Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 660   projektů
0 nových

Vypracovaný okruh Teorie a metody sociální pedagogiky - ke státnicím

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
7,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
8764
Poslední úprava
03.10.2016
Zobrazeno
1 456 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Paradigmata pomáhání, terapeutické a poradenské pomáhající systémy

- sociální = potřeba pomoci těm, kteří jsou v obtížné životní situaci
- sociální = vztah k celé společnosti, důraz na výchovu všech kategorií
- sociální pedagogika se zaměřuje na roli prostředí ve výchově, rozvíjí sociální kreativitu a snaží se aktivizovat člověka
- zaměřuje se na jedince, u kterých se vyskytuje odchylka v sociálním chování, snaží se najít a naučit své klienty zvládat sociální situace
- opírá se o koncept sociálního fungování
» uspokojování základních potřeb, i potřeb potřebných pro uplatnění ve společnosti (biologické potřeby, potřeba osobního naplnění, emocionální potřeby, adekvátní sebepojetí)
- sociální fungování je komplex několika skutečností:
• lidé a prostředí jsou v trvalé interakci
• prostředí klade na člověka požadavky a člověk je nucen na ně nějak reagovat
• mezi těmito požadavky a člověk je většinou rovnováha, pokud je však lidé nezvládají, rovnováha je rozkolísaná a vzniká problém
• někteří si s problémem poradí sami, získají zpět rovnováhu, jiní tuto schopnost nemají a potřebují pomoc
• příčinou problému může být nedostatek dovedností klienta i nepřiměřenost požadavků okolí vůči němu
• cíle intervence pracovníka je interakce mezi způsobilostí klienta zvládat a tím, co od něj okolí očekává (pomáhá mu obnovit a udržet rovnováhu)
- různé pohledy na sociální fungování formulovány v paradigmatech pomáhání
- zastánci každého z nich mají za podstatné jiné předpoklady a bariéry soc. fungování
- problémy klientů jsou však vždy různorodé a specifické - nelze je vměstnat do schémat, která jednotlivá paradigmata nabízejí
- v zájmu účinné a přiměřené intervence je věnovat pozornost individuální konfiguraci bariér a předpokladů sociálního fungování každého klienta samostatně
- touto konfigurací potom rozumíme životní situaci klienta
- její reflexe je prvním nezbytným krokem k volbě cílů a metod intervence směřující ke změně této životní situaci (cílem je tedy posílit schopnost klienta zvládat požadavky okolí a obnovit a udržet svou své sociální fungování

Klíčová slova:

paradigmata

energetická stranka

komunita

dobrovolnictví

intervence

probace

mediaceObsah:
 • 1. Paradigmata pomáhání, terapeutické a poradenské pomáhající systémy
  2. Antiopresivní přístupy v práci s minoritami
  3. Direktivni a nondirektivni zpusoby intervence a systemy pomoci
  4. Energeticka stranka pomahani
  5. Rozhovor jako metoda práce s klientem, jeho zásady a způsoby ovlivňování
  6. Vládní a nevládní pomáhající sektor, pomáhající instituce
  7. Komunitni prace a komunitni projekt
  8. Komunitni skola a vzdelavani
  9. Dobrovolnictvi a pomahani
  10. Krizova intervence
  11. Supervize v pomáhajících profesích, její cíle, formy a metody
  12. Probace jako metoda postpeniterciární péče
  13. Mediace jako způsob řešení konfliktu
  14. Etika pomáhajících profesí
  15. Aktuální právní normy v oblasti sociálních služeb, péče, sociálně právní ochrany, ústavní a ochranné výchovy