Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 271   projektů
44 nových

Studijní text z předmětu Metody ve výzkumu sociálních věd

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
11403
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
190 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výzkum v sociálních vědách

Zabývá se společenskými jevy a procesy a slouží:
• k jejich zachycení,
• Zviditelnění,
• popisu hlavních rysů,
• prozkoumání souvislostí a vztahů s nimi spojených,
• porozumění jejich významu a společenskému dosahu.

Redukce informací
• V sociální realitě téměř všechno souvisí se vším,
• Zkoumat všechno není možné,
• Z tisíců proměnných, které jakýkoliv sociální jev potenciálně ovlivňují, jsme schopni sledovat jen malý zlomek,
• Redukce informací je nezbytným krokem,
• Rozhodnutí, které informace můžeme postrádat, patří k nejzávažnějším,
• Pouze zkušený badatel je schopen rozlišit, která data zachovat, aby výsledek výzkumu byl věrohodný a použitelný.

Reliabilita a validita
• Reliabilita výzkumu znamená, že jeho opakováním za stejných podmínek získáme stejné výsledky.
• Validita výzkumu znamená, že jeho výsledky odpovídají skutečnosti.

Empirický model výzkumného postupu:
1. Nápad, idea
2. Formulace problému
3. Formulace hypotéz
4. Sběr dat
5. Testování hypotézy
6. Potvrzení nebo vyvrácení hypotézy
7. Interpretace
8. Závěry

Hypotéza
je výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými ( vztahový rámec, na jehož základě se formulují hypotézy). Je to předpoklad, teze, domněnka jak daná věc vypadá v realitě. Hypotéza je základním krokem pro provedení šetření.

Operacionalizace
Převedení hypotéz na soustavu měřitelných znaků.Znak je konkrétní informace o respondentovi, konkrétní proměnná, konkrétní odpověď ( 1,2,3,4).

Klíčová slova:

proměnné

experiment

dotazník

interview

kvazisociometrie

nálezy

analytické technikyObsah:
 • Výzkum v sociálních vědách
  Rozdíly kvantitativního a kvalitativního výzkumu
  Použití kvantitativního výzkumu:
  Použití kvalitativního výzkumu:
  Náhodné čili pravděpodobnostní výběry
  Nenáhodné čili nepravděpodobnostní výběry
  Témata vhodná pro techniku experimentu
  Základní uspořádání experimentu
  Nezávislé a závislé proměnné
  Výběr účastníků pokusu
  Randomizace výběru do skupin
  Párování do skupin
  Projekt podle latinského čtverce
  Terénní experiment
  Sestavení seznamu otázek
  Relevance seznamu otázek
  Další typy otázek
  Způsob kódování
  Otázky v tabulce
  Chyby při tvorbě otázek dotazníku
  Příprava dotazníku (pokračování):
  Vhodné pořadí otázek
  Konstrukce dotazníku
  Formáty kategorií odpovědí
  Způsoby vyznačení odpovědi
  Alternativní formát škály
  Nevýhody dotazníku
  Interview
  Chyby a možnosti ovlivnění dat
  Základní kroky při provádění
  Průběh a vedení skupinového interview
  Externí a interní kritika dokumentu
  Archivální výzkum
  Kvazisociometrie
  Počítačové simulace
  Vyčištění dat
  Pět schémat struktury zprávy.
  Analytické techniky
  Nálezy a výsledky