Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 660   projektů
0 nových

Státnicové otázky z bakalářského oboru - Muzeologie

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
5,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
2877
Poslední úprava
24.03.2014
Zobrazeno
1 864 x
Autor:
leonek
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ MUZEOLOGIE
1.
a) Muzeální a muzejní fenomén
b) Vymezení a obsah pojmu informace, data, informační systém a informační technologie, klasifikace systémů. Klasifikace a ochrana životního prostředí, přístupy k ochraně životního prostředí, biotické a abiotické složky životního prostředí
c) Etické principy muzejní konzervace, průzkum díla, konzervátorská dokumentace, preventivní konzervace
d) Hmotná kultura epochy helénismu
2.
a) Vydělování muzeologie - reflexe, Tactica conclavium, Museographia, Praemuzeologie, Muzeologie, Muzeologie v současném světě
b) Systémová analýza informační situace v muzeu, dekompozice na subsystémy (základní, průřezové). Ekologie - věda o vztazích a vazbách, jedinec, populace, společenstvo
c) Zařízení konzervátorského pracoviště, přípravky a chemikálie, vnější a vnitřní činitelé působící na sbírky
d) Hmotná kultura antického Říma
3.
a) Metamuzeologie - historické předpoklady, současné požadavky, filosoficko -vědecké premisy
b) Doporučený postup administrativní registrace muzejních sbírkových předmětů (podle ICOM). Základní charakteristika ekosystému - prostorové a funkční vymezení ekosystému, typy ekosystémů a biomů
c) Kovy a jejich koroze, vznik a průběh elektrochemické koroze
d) Středověké město a dům, popis a vývoj
4.
a) Teoretická muzeologie- selekce, tezaurace, prezentace
b) Obecná informační věta o sbírkovém předmětu (struktura záznamu), oborové informační věty pro evidenci a katalogizaci sbírkových předmětů (archeologie, výtvarné uměni). Procesy v ekosystémech - energomateriálové toky a biogeochemické cykly
c) Konzervace železa a jeho slitin, pasivace, odrezování, stabilizace, závěrečné povrchy
d) Městská řemesla a cechovní zřízení ve středověku

Klíčová slova:

muzeologie

SLU

státnice

muzealita

závěrečné zkouškyObsah:
 • 1.
  a) Muzeální a muzejní fenomén
  b) Vymezení a obsah pojmu informace, data, informační systém a informační technologie, klasifikace systémů. Klasifikace a ochrana životního prostředí, přístupy k ochraně životního prostředí, biotické a abiotické složky životního prostředí
  c) Etické principy muzejní konzervace, průzkum díla, konzervátorská dokumentace, preventivní konzervace
  d) Hmotná kultura epochy helénismu
  2.
  a) Vydělování muzeologie - reflexe, Tactica conclavium, Museographia, Praemuzeologie, Muzeologie, Muzeologie v současném světě
  b) Systémová analýza informační situace v muzeu, dekompozice na subsystémy (základní, průřezové). Ekologie - věda o vztazích a vazbách, jedinec, populace, společenstvo
  c) Zařízení konzervátorského pracoviště, přípravky a chemikálie, vnější a vnitřní činitelé působící na sbírky
  d) Hmotná kultura antického Říma
  3.
  a) Metamuzeologie - historické předpoklady, současné požadavky, filosoficko -vědecké premisy
  b) Doporučený postup administrativní registrace muzejních sbírkových předmětů (podle ICOM). Základní charakteristika ekosystému - prostorové a funkční vymezení ekosystému, typy ekosystémů a biomů
  c) Kovy a jejich koroze, vznik a průběh elektrochemické koroze
  d) Středověké město a dům, popis a vývoj
  4.
  a) Teoretická muzeologie- selekce, tezaurace, prezentace
  b) Obecná informační věta o sbírkovém předmětu (struktura záznamu), oborové informační věty pro evidenci a katalogizaci sbírkových předmětů (archeologie, výtvarné uměni). Procesy v ekosystémech - energomateriálové toky a biogeochemické cykly
  c) Konzervace železa a jeho slitin, pasivace, odrezování, stabilizace, závěrečné povrchy
  d) Městská řemesla a cechovní zřízení ve středověku
  5.
  a) Historická muzeologie
  b) Směrnice CIDOC pro popis sbírkových předmětů. Legislativní zabezpečení ochrany životního prostředí v ČR, charakteristika systému řízení péče o životní prostředí, zákon č. 17/1992 Sb.
  c) Konzervace mědi a jejich slitin, patiny, závěrečné povrchy
  d) Středověký oděv, obuv, potraviny, stolování a hygiena
  6.
  a) Muzealizace- systém, metody
  b) ICOM - CIDOC model dat pro dokumentaci sbírkových fondů muzeí prostřednictvím počítačů. Charakteristika látek znečišťujících ovzduší a jejich působení na jednotlivé složky životního prostředí (půda, voda, krajina, materiály)
  c) Konzervace stříbra a jeho slitin, odstraňování korozních vrstev, závěrečné povrchy
  d) Český venkov ve středověku, produkce, nástroje, obydlí
  7.
  a) Muzeografie, specializované muzeologie
  b) Systém DEMUS pro dokumentaci a evidenci muzejních sbírkových předmětů. Charakter hlavních biogeochemických cyklů v ekosystémech, schéma idealizovaného uzavřeného ekosystému s dokonalou recyklací
  c) Konzervace cínu, zlata, olova a zinku
  d) Česká města na prahu novověku, měšťanský dům
  8.
  a) Kulturní dědictví a muzejnictví
  b) Oborová informační věta pro dokumentaci sbírek - archeologie (slovníky, číselníky). Metodologie mapování zátěže znečištěným ovzduším na materiály kulturních a historických památek
  c) Konzervace keramických materiálů, sestavování a lepení archeologického materiálu
  d) Stroje a strojová zařízení pozdního středověku
  9.
  a) Muzejnictví jako samostatný obor v oblasti kulturního a přírodního dědictví
  b) Principy deskripce a klasifikace sbírkových předmětů, vědecko-statistické
  vyhodnocení informací o sbírkových předmětech. Podstata skleníkového jevu a jeho přepokládaný vliv na změnu klimatu
  c) Konzervace suchého dřeva, struktura dřeva, škůdci.Tmelení a povrchová úprava
  d) Obchod, komunikace a doprava konce středověku
  10.
  a) Muzejní tezaurace, muzejní dokumentace - charakter muzejní sbírky
  b) Klasifikace a charakteristika existujících automatizovaných systémů dokumentace muzejních sbírkových předmětů (AISM, projekt „Ochrana movitých kulturních památek a uměleckých předmětů“, MaeArtCZ, AMIS, DEMUS, BACH). Narušení koloběhu síry a dusíku a jejich vliv na acidifikaci (odkyselování) a eutrofizaci suchozemských a vodních ekosystémů
  c) Konzervace mokrého dřeva (archeologické nálezy), uložení před konzervací
  d) Měšťanská domácnost v 16. a l7. století
  11.....
  12.....
  13.....
  14.....
  15.....