Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 602   |   Strana 1 / 16


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Teorie masové komunikace - Proces masové komunikace
100,0%
0,5 1x
Vypracované státnicové otázky - Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
100,0%
2,2 30x
Vyprošťovací, dílenská a opravárenská technika, park vojenské techniky
99,3%
3,7 0x
Principy vyprošťování, vyprošťovací a opravárenské prostředky
99,2%
1,9 5x
Prevence a připravenost na závažné havárie
98,8%
0,4 1x
Úvod a texty ke studiu masových médií
98,0%
0,3 0x
Seminární práce z předmětu Vojenská technika a zbraňové systémy - Vyprošťovací, odsunové a opravárenské prostředky
97,6%
4,6 0x
Charakteristika evropských produktů cestovního ruchu, jejich propagace a institucionální zabezpečení cestovního ruchu v EU
97,4%
0,1 0x
Chladírny a mrazírny potravin
96,8%
2,9 3x
Analýza rizik v aplikaci na fyzickou ochranu objektu kritické infrastruktury
96,3%
0,3 0x
Analýza klastrů cestovního ruchu v České republice a okolních zemích
95,8%
0,4 0x
Technologický postup výroby cementu a bezpečnostní zajištění této technologie
95,2%
5,4 1x
MICE (Meetings, Incentives, Conference/Congress/Convention a Exhibitions/Events)
94,7%
0,2 1x
Historie rozhlasového vysílání v Československu a ČR z pohledu techniky
94,6%
0,1 2x
Pracovní agenda průvodce a společenský protokol
94,6%
0,1 1x
Aplikace výrokové logiky v reálné komunikaci
93,9%
0,1 0x
Obecné zásady chování při vzniku mimořádných událostí
93,6%
0,3 2x
Analýza rizik v aplikaci na fyzickou ochranu Veřejných vysokých škol
93,6%
0,2 0x
Green management
93,4%
0,1 0x
Československý rozhlas - zápočtová práce
93,1%
0,3 1x
Otázky ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
92,3%
0,2 5x
Zkrácené vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
0,1 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,9 3x
Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci
92,3%
0,3 15x
Mediální publikum a výzkum veřejného mínění - skripta
92,3%
0,7 4x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza pracovních rizik
92,3%
1,3 2x
Vojenské dějiny - Vojenské umění ve válkách starověku
92,3%
0,1 3x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí
92,3%
1,4 3x
Přednášky z předmětu Přírodní katastrofy a jejich řešení
92,3%
50,7 1x
Semestrální práce - Vývojové trendy v bezpečnostním inženýrství
92,3%
0,8 0x
Vypracované otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,4 1x
Vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
1,7 3x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Pracovní a průmyslová rizika
92,3%
1,2 8x
Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek
92,3%
5,6 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky a směsi
92,3%
2,1 5x
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární bezpečnost - podkladové materiály ke školení
92,3%
0,6 1x
Úvod do kriminalistiky a kriminalistická technika - zaměření k státní závěrečné bakalářské zkoušce
92,3%
0,9 5x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky
92,3%
0,6 2x
Vypracované otázky k ústní zkoušce z předmětu Management destinace
92,3%
0,2 2x
Analýza rizik a prevence závažných havárií - vypracované otázky
92,3%
0,4 0x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana:
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše