Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových


« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Projektů 161   |   Strana 1 / 5


Uni / Název projektu Kvalita MB Down
Vypracované státnicové otázky - Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
100,0%
2,2 13x
Vyprošťovací, dílenská a opravárenská technika, park vojenské techniky
99,3%
3,7 0x
Principy vyprošťování, vyprošťovací a opravárenské prostředky
99,2%
1,9 5x
Prevence a připravenost na závažné havárie
98,8%
0,4 1x
Seminární práce z předmětu Vojenská technika a zbraňové systémy - Vyprošťovací, odsunové a opravárenské prostředky
97,6%
4,6 0x
Analýza rizik v aplikaci na fyzickou ochranu objektu kritické infrastruktury
96,3%
0,3 0x
Technologický postup výroby cementu a bezpečnostní zajištění této technologie
95,2%
5,4 1x
Analýza rizik v aplikaci na fyzickou ochranu Veřejných vysokých škol
93,6%
0,2 0x
Obecné zásady chování při vzniku mimořádných událostí
93,6%
0,3 2x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí
92,3%
1,4 2x
Přednášky z předmětu Přírodní katastrofy a jejich řešení
92,3%
50,7 0x
Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti
92,3%
6,2 0x
Vypracované otázky z předmětu Základní odborná příprava
92,3%
1,6 2x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza pracovních rizik
92,3%
1,3 1x
Vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
1,7 1x
Prevence havárií a nehod - texty pro distanční studium
92,3%
0,7 0x
Úvod do kriminalistiky a kriminalistická technika - zaměření k státní závěrečné bakalářské zkoušce
92,3%
0,9 3x
Vypracované testové otázky z předmětu Prevence havárií a nehod
92,3%
0,1 0x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Pracovní a průmyslová rizika
92,3%
1,2 6x
Analýza rizik a prevence závažných havárií - vypracované otázky
92,3%
0,4 0x
Vypracované otázky na předmět Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
92,3%
0,1 0x
Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek
92,3%
5,6 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky
92,3%
0,6 1x
Vojenské dějiny - Vojenské umění ve válkách starověku
92,3%
0,1 2x
Vypracované okruhy ke státní závěrečné magisterské zkoušce - předmět Teorie bezpečnosti
92,3%
0,7 12x
Vypracované zkouškové otázky - Speciální bezpečnostní technologie
92,3%
0,7 1x
Vypracované zkouškové otázky z předmětu Systémy podnikové ochrany
92,3%
0,4 9x
Vypracované otázky k magisterským státnicím z předmětu Teorie bezpečnosti
92,3%
0,2 18x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Nebezpečné látky a směsi
92,3%
2,1 2x
Vypracované otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,4 1x
Vypracované státnicové otázky z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
2,9 1x
Vypracované otázky ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Teorie bezpečnosti
92,3%
0,4 4x
Vypracované otázky z predmetu Prevence havárií a nehod
92,3%
1,9 0x
Zkrácené vypracované otázky ke státnicím z okruhu Analýza rizik a prevence závažných havárií
92,3%
0,1 0x
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární bezpečnost - podkladové materiály ke školení
92,3%
0,6 0x
Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická ochrana na letišti
92,3%
2,3 1x
Semestrální práce - Vývojové trendy v bezpečnostním inženýrství
92,3%
0,8 0x
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - souhrn z přednášek
92,3%
7,9 1x
Otázky ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií
92,3%
0,2 3x
Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi
92,3%
3,3 0x

« První | ‹ Předešlá | Další › | Poslední »
Záznamů na stranu:      Strana: