Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Obecná didaktika - tahák

«»
Přípona
.doc
Typ
tahák
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3359
Poslední úprava
19.05.2014
Zobrazeno
551 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
--Systém kurikulár.dok.vČR:-od r.1995 jsou cíle a obsahy vyuč.rámcově vymezeny prostř.tzv.standardů.
Standard=dokument schvál.MŠMT obsahující:- souhrn vzděl.cílů,- rámcový obsah vzděl.(kmenové učivo),- kompetence, které by si měli žáci urč.typu školy osvojit. Standard zákl.vzdělávání=představuje jeden z hl.nástrojů péče státu o kvalitu vzděl.poskytovaného ZŠ, snaží se garantovat, že žáci mohou získat plnohodnotné zákl.vzděl..
Na Standard navazují tzv.vzděl.programy-pro ZŠ:
1)Vzděl.progr.Obecná škola (pro 1 st.ZŠ), (pro 2. st.)
2)Vzděl.progr.Základní škola, 3)VP Národní škola
-ve vzděl.progr.jsou cíle a obsah vytyčené ve standardu prostř. učeb.plánů a osnov pro jednotl.vyuč.předměty x skupiny předmětů.
--Dokument: UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - zveřej.v r.1996 vymez. 4 hl.cíle vých.a vzděl.-tzv.pilíře učení: - učit se poznávat,-učit se jednat, - učit se žít mezi lidmi, -učit se být.
--Národní program rozvoje vzděl.vČR (Bílá kniha)-byl schvál.2001 jako systémový projekt vyjadřující ideová východiska, obec.záměry a akční programy, jimiž má být usměr.rozvoj vzděl.soustavy ve střednědobém horizontu.Měl by být závaz.základem-z něhož budou vycházet realizač.plány resortu, má 4 zákl.části: -východiska a předpoklady rozvoje vzděl.soustavy, -předšk.,základní a střed.vzděl., -terciální vzděl., -vzděl.dospělých,, zaměř.se hl.na fce: -rozvoj osobn., -zprostř.historicky vzniklé kultury společn., -posil.soudržnosti společ. -podpora demokracie a občanské společ., -vých.k partnerství a spolupráci v evrop.a globalizující se společ., -zvyš.konkurenceschop. ekonomiky a prosperity společ.
--Školský zákon 561/2004-od 1.1.2005-zákon o předš.,základním, středním, vyšším odborném a jiném vděl.

Klíčová slova:

vzdělávání

Česká republika

učení

vyučování

klasifikace

skupinové vyučování