Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
3277
Poslední úprava
05.05.2014
Zobrazeno
891 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Reformní pedagogika ve světě
Jarmila Svobodová

Hnutí nové výchovy, reformní pedagogika
Reformní hnutí v pedagogice na začátku 20. století je obdobím pedagogické obnovy, z něhož pochází množství podnětů, nápadů, tendencí, vynikajících myšlenek a praktických zkušeností.
Od konce 19. století se začalo vytvářet hnutí nové výchovy, nových škol, jehož největší rozvoj spadá do období dvacátých a třicátých let dvacátého století. V průběhu hnutí došlo k výrazné změně podoby
a charakteru evropské školy a jejího způsobu práce.
Poté co byla v roce 1899 založena mezinárodní kancelář nových škol v Ženevě, vznikla podobná organizace v r. 1919 v Anglii pod názvem New Education Fellowship a v Německu jako Internationale Erziehungsrundschau. Během prvního sjezdu nových škol v roce 1921 se sloučily všechny tři organizace v Mezinárodní ligu pro novou výchovu.

Hlavní znaky reformní pedagogiky
Nová výchova objevuje dítě na základě pedocentrismu. Pedocentrismus je pedagogický směr ze začátku dvacátého století, který cíle výchovy a vzdělání zcela podřizuje zájmům a potřebám dítěte.
Požadavek reformní pedagogiky učinit dítě východiskem pedagogického jednání vedl, zejména v didaktice, k individualizaci. Respektování principu individualizace předpokládá práci s rozmanitými možnostmi jednotlivých dětí a zároveň je to příležitost k využití mnoha různorodých metodických postupů.
Širokého uplatnění došla projektová metoda, která nabízí nejen integraci učiva do logicky uspořádaných celků, odpovídajících praktickým životním situacím. Umožňuje také samostatnou i skupinovou práci, kladení otázek a jejich zkoumání. Stanovuje jasný cíl, odpovědnost za pro­­­ces i výsledek řešení.
V návaznosti na projektovou metodu se naplňuje princip samostatnosti a aktivity. Výchozí je úkol, nikoli čas a to přispívá k vytvoření žákovské dovednosti plánovat a odhadovat čas potřebný pro splnění úkolu.

Klíčová slova:

reformní myšlenky

pedagogické koncepce

edukace

trend

směr

problémyObsah:
 • 1. Historie reformních pedagogických myšlenek
  1.1 Reformní pedagogika ve světě
  1.2 Reformní pedagogika v československu
  1.3 Směry a tendence ve světové pedagogice druhé poloviny 20. století
  2. Obecné koncepce a metody ve výchově a vzdělávání
  2.1 Otevřená škola
  2.2 Projektová výuka
  2.3 Dramatická výchova
  2.4 Angažované učení
  3. Vybrané edukační programy
  3.1 Škola podporující zdraví, rozvojově-preventivní program pro každou školu
  3.2 Step by step - vzdělávací program “začít spolu“
  4. Reformní pedagogické koncepce v teorii a praxi
  4.1 Waldorfské školy
  4.2 Marie montessoriová a její pedagogický koncept
  4.3 Moderní škola podle célestina freineta
  4.4 Výuka podle daltonského plánu
  4.5 Jenský plán
  5. Některé aktuální problémy výchovy a vzdělávání
  5.1 Domácí vzdělávání jako jeden ze způsobů individuálního vzdělávání
  5.2 Inteligence, talent a nadání jako atributy žáků v současném vzdělávacím systému