Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Vypracovaný státnicový okruh - Mezinárodní vztahy

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
8739
Poslední úprava
26.09.2016
Zobrazeno
435 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. MEZINÁRODNÍ VZTAHY JAKO VĚDECKÁ DISCIPLÍNA
(zařazení do kontextu společenských věd, předmět zájmu studia, základní pojmy a koncepty)

Mezinárodní vztahy (MV) = sociálněvědní politologická disciplína, která zkoumá společenské jevy odehrávající se v rámci mezinárodního systému, oblast studia zahrnuje roli národních států, mezinárodních organizací, nevládních organizací a nadnárodních korporací, disciplína vychází z politologie, nicméně prolíná se také s ekonomií, historií, mezinárodním právem, geografií, sociologií apod.

Mezinárodní vztahy = pojem označující obor politických věd, který se v nejširším záběru zabývá studiem vztahů různých subjektů, jimž je společné pouze to, že se nacházejí v různých státech či částech světa a jejich vzájemné interakce mají schopnost ovlivnit politické vztahy, ať jimž na mezinárodní či vnitrostátní úrovni.

Těmito subjekty mohou být státy samotné, mezinárodní organizace - ať již jako autonomní subjekty či jako sdružení států -, ekonomické subjekty, jakými jsou např. mnohonárodní korporace operující po celém světě, či soukromé subjekty nejrůznějšího charakteru (politické strany, humanitární organizace, církve a náboženská sdružení apod.).

Klíčová slova:

mezinárodní vztahy

bezpečnost

mezinárodní organizace

mezinárodní právo

studená válka

globální problémy světaObsah:
 • 1. Mezinárodní vztahy jako vědecká disciplína (zařazení do kontextu společenských věd, předmět zájmu studia, základní pojmy a koncepty)
  2. Stát jako základní jednotka analýzy: stát v mezinárodním prostoru (vestfálský stát - vznik a vývoj konceptu, globální vestfálský systém)
  3. Nestátní aktéři v mezinárodních vztazích (mezinárodní instituce, ngo´s, církve, korporace)
  4. Vývoj koncepce suverenity (filozofická reflexe pojmu, nadnárodní/sdílená suverenita)
  5. Geneze konceptu bezpečnosti
  6. Konflikt v mezinárodních vztazích (řešení konfliktů jako podobor mv)
  7. Teorie mv: čtyři velké debaty
  8. Mezinárodní organizace (typologie mezinárodních organizací, historický vývoj)
  9. Mezinárodní právo (vývoj disciplíny, oblast regulace, současné problémy a nástroje)
  10. Vývoj mv do i. světové války (klíčové válečné konflikty a jejich dopady)
  11. Mv a i. světová válka (versailleská a washingtonská konference)
  12. Mv a ii. světová válka (jalta, postupim, vznik osn)
  13. Mv v období mezi světovými válkami 1918 - 1939
  14. Mv v období studené války
  15. Terorismus jako současný bezpečnostní problém
  16. 90. Léta v evropě, rozpad sssr a jeho důsledky pro systém mv
  17. Systém mv po ukončení studené války
  18. Globální problémy světa
  19. Globální problémy světa
  20. Migrační toky ve světě: příčiny a důsledky