Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracovaný státnicový okruh - Evropská unie

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
8736
Poslední úprava
26.09.2016
Zobrazeno
477 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. POROVNEJTE KLÍČOVÉ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY (PARADIGMATA) K EVROPSKÉ INTEGRACI

Evropská unie bývá často označována jako specifický útvar, jako systém „sui generis“, což vyjadřuje, že se nejedná ani o mezinárodní organizaci, ani o federativní či konfederativní státní útvar, ale o zcela nový fenomén. Její existence je vázána na rámec daný smluvními dokumenty, má ale navíc otevřený a proměnlivý charakter. Opakovaně se proměňuje rozsah EU v horizontálním (geograficky - rozšiřování Unie o další země) i vertikálním směru (kompetence, podoba jejích institucí a jejich vzájemných interakcí (působení), vztahy mezi evropskými orgány a člen. státy, jejich institucemi). EU (komplikovaný a dynamický fenomén) má navíc politickou, sociální, ekonomickou, právní i ideově-kulturní dimenzi a tudíž ji nelze univerzálním způsobem popsat a analyzovat.
Klíčové teoretické koncepce tzv. integrační paradigmata byla vytvořena pro zachycení evropského integračního procesu a jejich vzájemná konfrontace (působení) představuje teoretické zázemí evropských studií a současně ideové i ideologické východisko pro další průběh sjednocování.
(Pradigma představuje jakousi soudržnou tradici vědeckého výzkumu, která zahrnuje zákony, teorie, aplikace, pojmoslovný aparát, instrumenty využívané k další vědecké práci a akceptované s „axiomatickou“ platností - odkazováno na práci T.S. Kuhna Struktura vědeckých revolucí, 1997)

Klíčová slova:

teoretické přístupy

evropská integrace

paradigmata

evropský akt

prameny práva

demokrace

parlament



Obsah:
 • 1. Porovnejte klíčové teoretické přístupy (paradigmata) k evropské integraci
  2. Vznik tří evropských společenství v 50. letech 20. století
  3. Vývoj evropské integrace v 60. a 70. letech 20. století
  4. Význam jednotného evropského aktu
  5. Význam maastrichtské smlouvy a ustavení eu
  6. Vývoj po maastrichtské smlouvě
  7. Vývoj zahraničně-politické obranné dimente v rámci es/eu (od eos k szbp)
  8. Eu - prameny práva es/eu a základní právní principy fungování es/eu, role soudního dvora
  9. Spolupráce členských států eu v záležitostech justice a vnitra
  10. Budování schengenského prostoru a jeo význam s ohledem na fungování vnitřního trhu, migrační trendy a mezinárodní zločin
  11. Nadnárodní dimenze evropské integrace s ohledem na roli evropské komise
  12. Mezivládní dimenze evropské integrace s ohledem na roli rady a evropské rady
  13. Tzv. deficit demokracie a role evropského parlamentu při jeho překonávání
  14. Základní rysy ekonomiky eu (dynamika, ekonomická struktura, ne/zaměstnanost, regionální rozdíly). jak tyto charakteristiky ovlivnily formování společného trhu?