Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované otázky z předmětu Hospodářská politika

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
1,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11867
Poslední úprava
09.04.2018
Zobrazeno
478 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Hospodářská politika. Cíle, nástroje a tvůrci hospodářské politiky. Možnosti, limity a účinnost hospodářské politiky. Zájmové skupiny. Lobbying.
Pojem Hospodářská politika:
Vymezení pojmu existuje mnoho, zkusíme to shrnout dohromady:
Hospodářská politika = obecně přístup státu k ekonomice své země. Činnost, při níž nositelé HP (zejména vláda, centrální banka) používají určité nástroje a svěřené pravomoci k tomu, aby ovlivnili ekonomický a sociální vývoj, přičemž se snaží dosáhnout určitých ekonomických cílů.
Zahrnuje dvě oblasti - hospodářství a politiku.
HP jako samostatná věda se začala formovat cca ve 30. letech 20. století. Její vývoj se pak výrazně zrychlil, především od 70. let. Existují 2 proudy utváření teorie HP:
1) Anglo-americký proud - chápe HP jako krátkodobou konjunkturální politiku » tomu odpovídá charakter cílů i nástrojů (monetární a fiskální opatření)
2) Kontinentální proud - hlavně západoněmečtí a švýcarští neoliberálové. Chápe HP jako systémotvornou činnost státu, tomu odpovídá charakter cílů i povaha nástrojů (důraz na obecné prvky)

Klíčová slova:

hospodářská politika

sociální politika

regionální politika

veřejné rozpočty

systémové změnyObsah:
 • 1. Hospodářská politika. Cíle, nástroje a tvůrci hospodářské politiky. Možnosti, limity a účinnost hospodářské politiky. Zájmové skupiny. lobbying..
  2. Vláda a trhy. Regulace a deregulace v hospodářství. Souvislost ekonomického a politického vývoje.
  3. Tržní a vládní selhání. Příčiny, formy a důsledky tržních a vládních selhání. Analýza jednotlivých typů selhání.
  4. Intervencionistická etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky a její historické souvislosti. Teoretické zdroje a aplikace v praktické hospodářské. Krize keynesiánství v sedmdesátých letech.
  5. Neokonzervativní etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky a její historické souvislosti. Důvody vzniku a teoretická východiska. Aplikace v praktické hospodářské politice a zhodnocení.
  6. Teorie veřejné volby. Veřejný sektor a byrokracie. Externality, Cost-benefit analýza. Ekonomie blahobytu.
  7. Sociální politika. Solidarita, sociálně tržní hospodářství, stát blahobytu. Cíle sociální politiky a úloha státu a veřejných institucí. Komparace a efektivnost sociální politiky.
  8. Strukturální politika. Struktura ekonomiky podle různých členění. Strukturální změny a hospodářský růst. Strukturální změny a jejich příčiny. Strukturální krize. Tradiční a nové přístupy ke strukturální politice.
  9. Společná zemědělská politika. Historie, cíle a nástroje. Ekonomická analýza působení zemědělské politiky na trhy. Rozpočet zemědělské politiky.
  10. Regionální politika. Příčiny regionálních ekonomických rozdílů. Evropská a národní regionální politika. Možnosti, limity a účinnost regionální politiky.
  11. Politika hospodářské soutěže. Teoretická východiska politiky hospodářské soutěže. Omezení konkurence. Náklady soutěžní politiky. Nositele, cíle, nástroje a oblasti působení soutěžní politiky. Evropská a národní politika hospodářské soutěže.
  12. Stabilizační politika. Pojetí ekonomických výkyvů a cílů stabilizační politiky. Formy stabilizační politiky. Náklady a účinnost stabilizační politiky, akomodativní politika.
  13. Veřejné rozpočty. Vládní sektor a jeho funkce. Daňová soustava a politika. Veřejné příjmy a výdaje. Rozpočtový deficit a veřejný dluh.
  14. Nezaměstnanost. Příčiny a typy nezaměstnanosti. Politika boje proti nezaměstnanosti. Nezaměstnanost a rigidity na trhu práce. Měření nezaměstnanosti.
  15. Systémové změny. Transformace centrálně plánovaných ekonomik na tržní systém. Ekonomické reformy. Privatizace. Liberalizace. Hospodářský vývoj ČR v kontextu vývoje světové ekonomiky.