Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Státní závěrečná zkouška - Mezinárodní vztahy - Teorie a praxe

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8710
Poslední úprava
19.09.2016
Zobrazeno
469 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Mezinárodní vztahy jako vědecká disciplína. Zařazení do kontextu společenských věd; předmět zájmu studia;základní pojmy a koncepty

Mezinárodní vztahy (MV) jsou sociálněvědná politologická disciplína, která zkoumá společenské jevy odehrávající se v rámci mezinárodního systému. Oblast studia zahrnuje roli národních států, mezinárodních organizací, nevládních organizací a nadnárodních korporací. Mezinárodní vztahy jsou oblastí akademického výzkumu a veřejné sféry. Disciplína vychází z politologie, nicméně prolíná se také s ekonomií, historií, mezinárodním právem, geografií, sociologií apod.

V 20. století proběhly tři důležité konflikty, které formovaly systém mezinárodních vztahů; šlo o první a druhou světovou válku a studená válka.
Současné pojetí klasifikace se zrodilo na konferenci UNESCO v Paříži (1948), odkdy se politická věda (politologie) člení na oddíly:
1.politická teorie a politické ideologie
2.politická systémová analýza
3.komparativní systémová analýza
4.mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy mají kořeny již ve staré Číně, Indii a antickém světě. Pojem „mezinárodní vztahy“ poprvé použil Jeremy Bentham před koncem 19. století. Původně se tento segment politické vědy nazýval zahraniční politika a zkoumal užší výsek zájmů než MV. Konkrétně to byly zahraniční vztahy jednotlivých národních států a faktory, které je ovlivňovaly (rozhodovací procesy, vznik agendy, diplomacie, embarga, hrozby...). Jako vědní obor se mezinárodní vztahy emancipují po 1. světové válce. První katedra tohoto zaměření se rodí v Aberystwythu na University of Wales (1919).

Klíčová slova:

mezinárodní vztahy

analýza

bezpečnost

terorismus

problémy světa

migrační tokyObsah:
 • 1) Mezinárodní vztahy jako vědecká disciplína. Zařazení do kontextu společenských věd; předmět zájmu studia;základní pojmy a koncepty 1
  2) Stát jako základní jednotka analýzy: Stát v mezinárodním prostoru; vestfálský stát - vznik a vývoj konceptu;globální vestfálský systém 4
  3) Nestátní aktéři v MV (mezinárodní instituce, NGOs, církve, korporace) 6
  4) Vývoj koncepce suverenit; filozofická reflexe pojmu; nadnárodní (sdílená) suverenita 8
  5) Geneze konceptu bezpečnosti 10
  6) Konflikt v mezinárodních vztazích; řešení konfliktů jako podobor MV 13
  7) Teorie MV: Čtyři velké debaty 16
  8) Mezinárodní organizace. Typologie mezinárodních organizací; historický vývoj 20
  9) Mezinárodní právo. Vývoj disciplíny; oblast regulace; současné problémy a nástroje 24
  10) MV do I.světové války (klíčové válečné konflikty a jejich dopady) 27
  11) I.světová válka; Versailleská a Washingtonská konference 30
  12) MV a II.světová válka; Jalta a Postupim; vznik OSN 32
  13) MV v období mezi světovými válkami (1918-1939) 35
  14) MV v období studené války 39
  15) Terorismus jako současný bezpečnostní problém 43
  16) 90.léta v Evropě, rozpad SSSR a jeho důsledky pro systém MV 45
  17) Systém MV po ukončení studené války 48
  18) Globální problémy světa (klasifikace, možnosti řešení) 51
  19) Příčiny a důsledky problémů v rozvojovém světě 54
  20) Migrační toky ve světě: příčiny a důsledky 56