Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Skripta na Personální management

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
1 x
Velikost
2,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
13071
Poslední úprava
03.12.2018
Zobrazeno
245 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Personál, lidské zdroje a lidský potenciál firem
Úspěšnost a výkonnost firem v podnikatelském prostředí závisí na mnoha faktorech - např. na technickém vybavení, dostupnosti surovinových zdrojů, finančním zajištění, konkurenčních přednostech a příležitostech, ale i efektivnímu řízení.
Před dvěma desetiletími se začalo k označování personálu užívat pojmu lidské zdroje. Dnes se v této souvislosti uvažuje o zaměstnancích jako o lidském, intelektuálním a sociálním kapitálu, případně o lidském nebo sociálním potenciálu organizace.
Lidé jsou vedle technických prostředků, materiálních a finančních zdrojů a potřebných znalostí (know-how) a informací nezbytnou personální složkou organizace, nazývanou personálním či sociálním systémem.

1.2 Specifické rysy lidských zdrojů
Specifika lidských zdrojů jsou daná schopností lidí si:
• uvědomovat situaci, ve které se nacházejí a vyvozují z ní důsledky
• orientovat se ve vnějším prostředí firmy a predikovat budoucí vývoj
• rozpoznávat silné a slabé stránky, nalézat příčiny, ovlivňovat je a předjímat jejich možné důsledky
• vykonávat odbornou a tvůrčí činnost
• ztotožňovat se s firemními cíly
• organizovat, koordinovat, projektovat, kontrolovat pracovní činnost
• podporovat své spolupracovníky k aktivnějšímu výkonu pracovní činnosti
• zasahovat do neobvyklých a mimořádných situací, minimalizovat případné ztráty
• být jednotní pod tlakem situace.

Klíčová slova:

optimalizace

pracovní výkon

odměňování

mzda

politika firmy

nadhodnocováníObsah:
 • 1 Úvod do řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 10
  1.1 Personál, lidské zdroje a lidský potenciál firem 10
  1.2 Specifické rysy lidských zdrojů 10
  1.3 Lidské zdroje jako faktor úspěšnosti firem 11
  1.4 Řízení a rozvoj lidských zdrojů 11
  1.5 Koncepce řízení lidských zdrojů 11
  1.6 Potřeba řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 13
  1.7 Praxe řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 13
  2 Personální optimalizace firmy - strategie řízení lidských zdrojů a politika firmy 15
  2.1 Personální optimalizace firmy 15
  2.2 Lidský potenciál firmy 16
  2.3 Firemní strategie řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 16
  3 Zkvalitňování zaměstnanecké struktury firmy 19
  3.1 Způsoby zkvalitňování zaměstnanecké struktury firmy 19
  3.2 Profil potenciálního uchazeče - požadované znalosti, dovednosti 20
  3.3 Nábor, výběr, adaptace a uvolňování nových pracovníků 22
  4 Řízení pracovního výkonu 30
  4.1 Pojetí a účel řízení pracovního výkonu 30
  4.2 Principy řízení pracovního výkonu 30
  4.3 Proces řízení pracovního výkonu 31
  4.4 Motivace a stimulace pracovníků 31
  4.5 Stimulace pracovníků 35
  5 Hodnocení pracovníků 36
  5.1 Význam hodnocení pracovníků 36
  5.2 Hodnocení výkonnosti pracovníků 37
  5.3 Metody hodnocení pracovníků 40
  6 Odměňování pracovníků 44
  6.1 Strategie odměňování pracovníků 44
  6.2 Mzdová politika firmy - mzda, plat a odměna z dohod 45
  6.3 Plat 53
  6.4 Společná ustanovení pro mzdu a plat 57
  6.5 Odměny z dohod 59
  6.6 Pracovní pohotovost 60
  6.7 Zaměstnanecké výhody (benefity) - základní informace a trendy 60
  7 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 66
  7.1 Význam vzdělávání a rozvoje pracovníků 66
  7.2 Vzdělávání ve firmě 66
  7.3 Metody vzdělávání a rozvoje pracovníků 66
  7.4 HRM a knowledge management 69
  8 Řízení a plánování kariéry 70
  8.1 Kariéra 70
  9 Pracovněprávní vztahy 76
  9.1 Význam pracovních vztahů 76
  9.2 Politika rovných pracovních příležitostí 78
  9.3 Obsahové vymezení pracovních vztahů 80
  10 Skončení pracovního poměru - propouštění, nadbytečnost, outplacement 81
  10.1 Výpověď z pracovního poměru 81
  10.2 Okamžité zrušení pracovního poměru 82
  10.3 Propouštění 84
  10.4 Nadbytečnost 84
  10.5 Outplacement - viz kapitola 3.3.5., s. 26 84
  11 Firemní kultura 85
  11.1 Pojetí firemní kultury, její vlastnosti a složky 85
  11.2 Typy firemní kultury 87
  11.3 Úloha firemní kultury 87
  11.4 Postup při utváření firemní kultury 88
  11.5 Etické jednání na úrovni firemní kultury 89
  12 Kolektivní pracovní vztahy 90
  12.1 Zaměstnavatel a odborová organizace 90
  12.2 Právo na informace 91
  12.3 Právo na projednání 91
  12.4 Právo na zastupování 92
  12.5 Odborová organizace 92
  12.6 Kolektivní smlouva 96
  13 Audit řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 98
  13.1 Audit řízení lidských zdrojů 98
  13.2 Způsoby provedení auditu řízení lidských zdrojů 98
  Seznam literatury 101
  Listina základních práv a svobod 103
  Seznam tabulek 103
  Seznam obrázků 104