Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Matematika jako nástroj moderní ekonomie

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
0 x
Velikost
1,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
6604
Poslední úprava
21.09.2015
Zobrazeno
499 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kapitola 1

• má specifické postavení v tom, že upozorňuje na rozličné nástroje, které je vhodné při dalším studiu „uchopit“ a pomocí nich přistupovat k řešení problémů ekonomie.

• je velmi obsáhlá, a proto je na tomto místě uvedena jen rámcová orientace kapitolou a „Rychlý pohled do obsahu kapitoly“ je zařazen na začátek jednotlivých podkapitol (kromě poměrně krátké podkapitoly 1.1.). Uveďme jen stručný přehled:

• Podkapitola 1.1. popisuje význam a obecné metody matematického modelování včetně uvedení výhod tohoto postupu v procesu poznání.

• Podkapitola 1.2. nastiňuje možnosti užitečného nástroje - matematické analýzy - ke studiu ekonomických závislostí.

• Podkapitola 1.3. se věnuje sklonu ekonomické křivky ve dvourozměrném prostoru, tj. sklonu funkce jedné nezávisle proměnné jakožto derivaci této funkce.

• Podkapitola 1.4. studuje veličiny celkové, průměrné a mezní opět ve své obecné podobě tak, aby získané znalosti mohly být užívány při řešení analogií z rozličných ekonomických oblastí.

• Podkapitola 1.5. se zabývá elasticitou funkce, tj. zavádí elasticitu (stejně jako sklon) jako určitou vlastnost matematické funkce obecně, a tím dokáže tento poměrně náročný ekonomický prvek generalizovat.


Klíčová slova:

modelování

matematická funkce

ekonomické křivky

vyjadření funkce

elasticitaObsah:
 • 1.1 . Matematické modelování 3
  1.2 . Ekonomický vztah jako matematická funkce 6
  1.2.1 . Vyjádření funkční závislosti 7
  1.2.2 . Některé vybrané pojmy a problémy 9
  1.2.3 . Funkce dvou proměnných 16
  1.3 . Sklon ekonomické křivky 21
  1.3.1 . Úvod 22
  1.3.2 . Sklon lineární křivky (přímky) 23
  1.3.3 . Sklon nelineární křivky 26
  1.3.4 . Mezní sklon jako určující charakteristika trendu křivky 34
  1.4 . Veličiny celkové, průměrné a mezní 43
  1.4.1 . Analytické vyjádření funkcí 44
  1.4.2 . Grafické vyjádření funkcí t, m, a 47
  1.4.3 . Vztah funkcí veličin celkových a mezních 49
  1.4.4 . Vztah funkcí veličin průměrných a mezních 51
  1.5 . Elasticita funkce 61
  1.5.1 . Analytické určení elasticity 66
  1.5.2 . Grafické určení elasticity 68