Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Optimalizace rozvoje pohybových schopností u dětí mladšího školního věku (Atletická příprava formou hry)

«»
Přípona
.doc
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
2,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
12767
Poslední úprava
08.10.2018
Zobrazeno
369 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnětem pro vznik této práce se staly tři publikace německých autorů Hanse Kaztenbognera a Michaela Medlera nazvané Spielleichtathletik (Atletika hrou). Autoři se zde věnují rozvoji techniky jednotlivých atletických disciplín formou hry. Na našem trhu literární prameny podobného typu chybí, což nás přivedlo ke zpracování tohoto tématu v diplomové práci.

Hry patří k člověku nerozlučně již desetitisíce let. Mají mnoho podob, ale asi nejvíce si je vybavujeme v souvislosti s dětmi. Ve hrách mohou děti prožít to, po čem touží, co se jim líbí a co si vysní. Ale prostřednictvím her se mohou i učit a rozvíjet. Hry se proto stávají důležitým motivačním činitelem sportovní přípravy dětí. Jejich pomocí se děti mohou učit techniku pohybu, mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti a na základě toho nacvičovat a zdokonalovat řešení soutěžních situací. Sportováním se dítě učí ovládat své emoce, vítězit a prohrávat. Učí se rozlišovat a akceptovat individuální rozdíly mezi ostatními, respektovat spoluhráče při kolektivních hrách, žít a hrát v duchu FAIR PLAY.

Jedním z prvních sportovních odvětví, v němž se pravidla fair play začala prosazovat, je atletika. Její kořeny sahají do hluboké historie. Velkou slávu a rozmach zažila již ve starověkém Řecku. Chůze, běh a hody jsou nejstarší tělesná cvičení, formovala se postupně s vývojem člověka v souladu s prací a bojovností. V současné době dochází vlivem postmoderního způsobu života euroamerické civilizace k odklonu mladých lidí od „královny sportu“. Důvodem je jednak široká škála nových sportovních odvětví (florbal, frisbee…), která mládeži nabízí pohyb ve formě hry, jednak také neschopnost atletických činovníků „udělat“ atletiku formou, která by byla mládeži přístupná již v mladším školním věku - oficiálně organizovaných atletických soutěží je možné se zúčastnit, až ve věku 12 - 13 let.

Atletická příprava formou hry je především spousta cvičení, která vychází z přirozené potřeby a touhy po pohybu, z potřeby běhat, skákat, házet. Vždyť běh, skok a hod jsou nejzákladnější atletické disciplíny. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá dětskému věku a mentalitě. Nejlepší cestu k zájmu vytváří zvědavost, touha něco si zkusit, určitá výzva, zda to či ono dokážu.

Klíčová slova:

pohybové schopnosti

rychlost

rozvoj sily

optimalizace rozvoje

běh

skok dalekýObsah:
 • Úvod . . 6

  1. Literární rešerše 8
  1.1 Pohybové schopnosti 8
  1.1.1 Dělení pohybových schopností 8
  1.1.2 Senzitivní období pro rozvoj pohybových schopností 15
  1.2 Rozvoj pohybových schopností 17
  1.2.1 Specifika rozvoje rychlosti 17
  1.2.2 Specifika rozvoje vytrvalosti . 19
  1.2.3 Specifika rozvoje síly 20
  1.2.4 Specifika rozvoje koordinace 22
  1.2.5 Specifika rozvoje pohyblivosti 22
  1.3 Ontogenetická charakteristika mladšího školního věku . 24
  1.3.1 Specifika rozvoje pohybových schopností u mladšího školního věku .25
  1.3.2 Rozvoj schopností v atletice formou hry 26
  1.3.3 Optimalizace rozvoje pohybových schopností u dětí mladšího školního věku 27
  2. Soubor her a průpravných cvičení 29
  2.1 Hry na rozvoj pohybových schopností a techniky jednotlivých atletických disciplín 29
  2.1.1 Běhy . 29
  2.1.1.1 Hladké běhy 30
  2.1.1.2 Překážkový běh 43
  2.1.2 Skok daleký 48
  2.1.3 Hod míčkem 55
  Závěr 63
  Seznam použité literatury 64
  Resumé