Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Vypracované tematické okruhy ke zkoušce z Alternativní pedagogiky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
3306
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
1 010 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Reformní pedagogika, edukační metody ve školách pokusných a reformní (1900 - 1939)

Začátek 20. stol. s těžištěm ve 20. - 30. letech. Reformní pedagogika jako celosvětový jev.
1. progresivismus - v angl. zemích
2. aktivismus - Itálie
3. reformismus - v něm. mluvících zemích
4. nová výchova - ve frankofonních zemích, hnutí „Nové školy „

Historie: mírová úsilí ve společnosti
požadavek změnit školu, ale také životní styl
snaha nabídnout světu lepší školu a společnost
pedocentrismus jako zákl. orientace výchovy
změny byly zaměřeny pouze na základní školu
výchozí idea : Volná škola ( J. J. Rousseau )
Princip globalismu ( jev jako celek ) , proti atomizaci učiva
Princip individualizace - každý jedinec má jiný přístup, jiné potřeby a možnosti
Princip diferenciace - kvalitativní a kvantitativní ( jednotná škola byla diferencována vnitřně na skupiny A, B, C, D )
Princip samostatnosti a aktivity
Princip činné a pracovní výchovy - projektová metoda, problémové vyučování
Problém, který budeme řešit vlastním přičiněním i mimo prostory školy = životné, celostné učení; vědomosti použijeme v praxi.

Reformní pedagogika:
je zdrojem alternativního myšlení u nás
vznikla ve 20. - 30. letech v celém světě
u nás se vyvíjely alternativní školy jinak než v ostatních zemích

Volná škola ( J. J. Rousseau ) : výchova přirozených následků, dítě se do ničeho nenutí, svobodná a přirozená výchova
Pedocentrismus → dělat jen to, co dítě chce.

Některé výtky tradiční škole:
1. nerespektování zvláštnosti osobnosti dítěte
2. zaměření na aktuální výkon
3. soustředění se na chybu
4. nevhodné předávání informací ( přednášením učiva, frontální vyučování )
5. málo aktivního podílu dětí na vyučování a práci školy
6. preferování vědomostí a faktů před city, prožitky a pohybovými dovednostmi
7. centrem školy je učitel, učivo, nikoliv žák
8. vyloučení vzájemné spolupráce žáků
9. málo ohledů k potřebám žáka
10. autoritativní, mocenský postoj učitele

Klíčová slova:

alternativní pedagogika

reforma

waldford

edukace

Dalton

nadaný žák

vzděláváníObsah:
 • 1. Reformní pedagogika, edukační metody ve školách pokusných a reformních
  2. Domácí zdroje reformy školy (V. Příhoda, O. Chlup, koncepce školní reformy)
  3. E. Keyová, J. Dewey, O. Decroly, E. Claparéde, G. Kerschensteiner a jejich příspěvek reformní pedagogice z hlediska edukačních metod a postupů ve vyučování
  4. Waldorfská škola (hlavní rysy, antroposofie)
  5. Edukační (výchovné a vzdělávací) metody waldorfské školy
  6. Montessoriovská škola (typické rysy a podstata koncepce)
  7. Zásady a postupy v práci učitele/ky montessoriovské školy
  8. Freinetovská škola (základní rysy a využití v současnosti)
  9. Výchovné a vzdělávací metody práce freinetovské školy
  10. Daltonský plán (původní a současná podoba daltonského vyučování)
  11. Hlavní principy a výchovné a vzdělávací metody daltonské školy
  12. Jenský plán (charakteristické znaky)
  13. Základní edukační metody vyučování v jenské škole
  14. Metody dramatické výchovy ve výchově a vyučování
  15. Integrovaná tématická výuka (ITV), integrace v prostředí školy
  16. Projektové vyučování, řešení problému
  17. Otevřená škola a její znaky (význam pro změnu školy)
  18. Kooperativní učení (význam pro rozvoj dítěte)
  19. Angažované, aktivní, autentické, prožitkové učení (význam pro rozvoj dítěte)
  20. Program Škola podporující zdraví (obsah, cíle, význam pro výchovu)
  21. Zásady a metody zdravého učení
  22. Podstata partnerského vztahu učitel-žák
  23. Identifikace nadaného žáka, práce s nadanými žáky ve výuce
  24. Obecné rysy alternativní výchovy a vzdělávání