Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Vypracované problémové okruhy z předmětu Manažerské účetnictví

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
4,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
13077
Poslední úprava
03.12.2018
Zobrazeno
65 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Manažerské účetnictví jako systém.
(3 hlavní subsystémy manažerského účetnictví a jejich vzájemné vztahy; strukturalizace podniku z pohledu systémového přístupu, pojem výkon)

Systém je množina vzájemně propojených prvků, mající určitý účel.
o ryze účelová, myšlenková konstrukce
o základní vlastnosti:
struktura systému - na čase relativně nezávislé uspořádání vazeb mezi prvky (statický aspekt)
chování systému - určitý projev systému v čase (dynamický aspekt, určitá činnost, chování)
o rozlišovací systémové úrovně

Z hlediska účelu a určení informací bylo účetnictví rozděleno na dvě základní oblasti:
- finanční účetnictví - syntetizování informací za podnik jako celek
- manažerské účetnictví - obrací svou pozornost na jednotlivé útvary podniku a výkony, které útvary poskytují. Objekt zobrazení v MÚ je potom některý z organizovaných vnitropodnikových útvarů, řízený pomocí peněžně kvantifikovaných úkolů (hl. dle stanovené výše nákladů) - střediska.

Postupným historickým vývojem se v systému MŮ konstituovali 3 relativně samostatné subsystémy metod, kterými se zpracovávají finanční informace:
1. Kalkulace - zjišťují a stanovují náklady na jednotlivé výkony
2. Rozpočetnictví - kvantifikuje podnikové cíle a plány do peněžně vyjádřených rozpočtů a jejich pomocí stanoví střediskům, resp. podniku hodnotově vyjádřené úkoly pro budoucí období
3. nákladové (vnitropodnikové, provozní) účetnictví - zobrazují průběh transformačních procesů

Klíčová slova:

účetnictví

kalkulace

kalkulační systém

nákladové účetnictví

rozhodováníObsah:
 • 1. Manažerské účetnictví jako systém.
  2. Historie vzniku manažerského účetnictví
  3. Vztah manažerského a finančního účetnictví.
  4. Členění nákladů a výnosů
  5. Kalkulace - podstata a základní pojmy
  6. Kalkulační metody
  7. Kalkulace neúplných nákladů (=variabilních nákladů) - metoda strojních hodin (?)
  8. Procesní kalkulace (=Activity Based Costing, ABC kalk.) - metoda dílčích aktivit (?)
  9. Kalkulační systém
  10. Systém operativních plánů a rozpočtů jako nástroj kvantifikace žádoucího stavu
  11. Metody sestavení rozpočtů režijních nákladů
  12. Kontrola plnění rozpočtu režijních nákladů
  13. Nákladové účetnictví
  14. Ekonomická struktura podniku
  15. Odpovědnostní účetnictví
  16. Vnitropodnikové ceny jako nástroj pro vytvoření simulovaného trhu uvnitř podniku
  17. Metody evidence nákladů v nákladovém účetnictví
  18. Metoda standardních nákladů
  19. Rozhodování na existující kapacitě
  20. Podpora strategického managementu informacemi manažerského účetnictví