Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce ze Sociální práce

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8716
Poslední úprava
19.09.2016
Zobrazeno
423 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definice sociální práce

Řezníček:„Posláním soc. práce je poskytování soc. služeb jednotlivcům, rodinám, skupinám nebo komunitám. Účelem těchto služeb je pomoci klientům vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, případně přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava poměrů.“

Úlehla:„Posláním soc. práce je vést dialog mezi tím, co chce společnost ve svým normách a tím, co chce klient. Cílem soc. práce je rozvíjet přitom dialog jako spolupráci a kooperaci rovnocenných partnerů.“

Navrátil:„Cílem soc. práce je podpora soc. fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba buď skupinově nebo individuálně vnímána a vyjádřena. Soc. práce se profesionálně zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem soc. rolí.“

Typy definic sociální práce
• opřené o teoretický koncept - použitelné, pokud budou vyvoditelné z relevantní teorie
• definující profesi (Řezníček)
• z hlediska obsahu vzdělávání - jako vzdělávací disciplína

Sociální práce v sobě nese rysy jedinečnosti - v rámci přístupu ke každému klientovi a současně rysy komplexnosti - v přístupu k řešení sociální situace z hlediska ekonomického, psychologického, zdravotního, právního, sociologického a pedagogického. Cílem je pak podpora fungování klienta v jeho sociální situaci. SP se rovněž zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí.

Klíčová slova:

sociální práce

práce s klienty

etapizace

svépomocné skupiny

komunitní plánování

verbální komunikace

neverbální komunikaceObsah:
 • Sociální práce - ot. č. 1: Sociální práce - definice sociální práce, metody sociální práce (individuální sociální práce, skupinová sociální práce, sociální práce s komunitou), historie sociální práce v ČR a ve světě, přehled vzdělávání a její současný stav v ČR a ve světě
  Sociální práce - ot. č. 2: Přehled teorií sociální práce - vymezení jednotlivých teorií sociální práce, základní pojmy (psychodynamické směry, úkolově zaměřené modely, systémové modely, ekologický model, sociálně psychologické a komunikační modely, behaviorální a kognitivní modely, teorie komunikativního jednání, humanistické a existenciální modely, antiopresivní přístupy, sociologické teorie)
  Sociální práce - ot. č. 3: Vymezení sociální práce s jednotlivcem, historický vývoj a současné pojetí, změna paradigmatu individuální sociální práce, na klienta orientovaný přístup - jeho využití v sociální práci s jednotlivcem, klíčová východiska, základní pojmy - empatie, akceptace, autenticita
  Sociální práce - ot. č. 4: Práce s klientem v rámci systemického přístupu dle Úlehly: pomoc a kontrola, princip držitele problému, etapy práce s klientem (příprava, otevření, dojednání, průběh, ukončení)
  Sociální práce - ot. č. 5: Práce s klientem v rámci úkolově orientovaného přístupu: stěžejní principy úkolově orientovaného přístupu, etapy práce s klientem (počáteční fáze, střední fáze, fáze ukončení a zhodnocení)
  Sociální práce - ot. č. 6: Vymezení sociální práce s rodinou, její teoretická východiska. Zásady sociální práce s rodinou.
  Sociální práce - ot. č. 7: Etapy sociální práce s rodinou (Zahájení spolupráce s rodinou, porozumění situaci rodiny - assessment, stanovení problému; Porozumění situaci rodiny - assessment - metody; Stanovení cílů; Techniky přispívající k řešení problémů; Zakončení a zhodnocení práce s rodinou)
  Sociální práce - ot. č. 8: Aplikace metod sociální práce s rodinou - sociálně právní ochrana dětí, rozvodová a porozvodová situace
  Sociální práce - ot. č. 9: Sociální práce se skupinou - vymezení, historický přehled, východiska. Výhody a nevýhody práce se skupinou. Typologie skupin v sociální práci.
  Sociální práce - ot. č. 10: Etapizace sociální práce se skupinou
  Sociální práce - ot. č. 11: Svépomocné skupiny - specifika, cíle, role sociálního pracovníka, podpora vytváření svépomocných skupin
  Sociální práce - ot. č. 12: Vymezení komunitní práce, pojem komunita v komunitní práci, historie a vývoj komunitní práce, přehled základních nmodelů komunitní práce
  Sociální práce - ot. č. 13: Etapy komunitní práce a vybrané dovednosti komunitního pracovníka
  Sociální práce - ot. č. 14: Komunitní plánování
  Sociální práce - ot. č. 15: Vymezení profesionálního vztahu sociální pracovník - klient - profesionální zásady práce s klientem, hranice ve vztahu sociální pracovník a klient. Vymezení sociální komunikace.
  Sociální práce - ot. č. 16: Vymezení verbální komunikace - charakteristika rozhovoru, typy otázek. Specifika verbální komunikace s klienty s postižením.
  Sociální práce - ot. č. 17: Vymezení neverbální komunikace - druhy neverbální komunikace. Specifika neverbální komunikace s klienty s postižením.