Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Technologie detektivních činností

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
9 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
1891
Poslední úprava
12.04.2011
Zobrazeno
1 135 x
Autor:
vaclav
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázky na zápočtovku - Technologie detektivních činností.

15.) Detektivní dokumentace, její význam a použití
Detektivní dokumentování můžeme členit řadou rozličných hledisek. Pro nás je však důležité členění podle hlediska návaznosti na jiné formy detektivní činnosti.
1. Detektivní dokumentování v návaznosti na jiné formy detektivní činnosti: detektivní dokumentování jakožto forma soukromé detektivní činnosti v tomto případě je pokračováním jiných forem soukromé detektivní činnosti, zejména formy rozpracování např. zpracování do podoby potřebné k využití advokátem v soudním řízení apod. Detektivní dokumentování může nejen navazovat na detektivní prověrku, jejímž cílem je získané převést do podoby využitelnosti, např. pro personální práci apod., ale i na detektivní pátrání.
2. Bez návaznosti na jiné formy soukromé detektivní činnosti: zpravidla na objednávku advokátů, podnikových či komerčních právníků zajišťuje soukromá detektivní agentura (soukromý detektiv) technické zpracování informací o důkazech a stopách dalších informací; může se také jednat o dlouhodobé či krátkodobé monitorování zájmových informací a jejich technické zpracování do požadované podoby...

20.) Činnost hotelového detektiva
Úkolem hotelového detektiva je zajištění bezpečí hostů a jejich i hotelového majetku. Dále pak kontrolně revizní činnost pro potřebu majitelů hotelu nebo hotelové sítě. Hotelový detektiv sleduje podle našeho zavedeného vzoru pohyb a chování podezřelých osob. Stará se o prevenci bezpečnosti hostů.V oblasti revize jde pak především: o správné vyúčtování hostům, běžnou kriminalitu, využití pracovní doby, využití odpovídajícího počtu pracovních sil, návštěvnost v jednotlivých provozech. Hotelový detektiv provádí i namátkové kontroly. K tomuto má vyhotovený formulář a výkazy, které po vyhodnocení dokládá se zprávou o své činnosti...

28.) Detektivní vytěžování – definice, rozbor
Detektivní vytěžování je základní metodou soukromé detektivní činnosti spočívající v podstatě v řízeném cíleném rozhovoru s osobou od níž chce soukromý detektiv získat zájmové informace.

Klíčová slova:

detektiv

bezpečnost

detektivní činnost

soukromý detektiv

detektivní dokumentace