Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Sociální politika - vypracované zkouškové otázky ke státnicím

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8731
Poslední úprava
26.09.2016
Zobrazeno
643 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymezení sociální politiky, její cíle, základní oblasti uplatnění. Postavení sociální politiky v sociální sféře, její vztah k jiným vědním oborům. Aktéři sociální politiky, jejich role při tvorbě a realizaci SP. Rozdělení sociální správy.

Vymezení základních pojmů:
- slovo sociální je latinského původu (v praxi se používá v různých významech)
- původně se v češtině používalo ve smyslu „společenský“, přesněji „týkající se společnosti“
- později se význam tohoto slova zúžil na „týkající se vrstev hospodářsky slabých, závislých, vykořisťovaných“

Význam slova sociální:
- podle Slovníku jazyka českého se po druhé světové válce užívalo slova sociální v trojím významu:
o vztahující se ke společnosti
o týkající se zlepšování společenských poměrů
o týkající se hmotného zabezpečení jedince ve společnosti

Politika:
- slovo politika je řeckého původu
- jinak ho používají sociologové a politologové, jinak právníci a ekonomové
- jedni ho pojímají jako úsilí o udržení nebo změnu systému
- jiní jako soubor sociálních činností nebo jako soubor politických nástrojů
- jedni ho pojímají dynamicky jako úsilí o rozvoj nebo změnu
- jiní staticky jako integritu systémů
- jedni chtějí měnit
- jiní institucionalizovat a konverzovat

Klíčová slova:

sociální politika

ideologie

chudoba

sociální pomoc

sociální správa

zabezpečeníObsah:
 • 1.Vymezení sociální politiky, její cíle, základní oblasti uplatnění. Postavení sociální politiky
  v sociální sféře, její vztah k jiným vědním oborům. Aktéři sociální politiky, jejich role
  při tvorbě a realizaci SP. Rozdělení sociální správy.
  2. Hodnoty, ideologie a sociální politika. Sociální stát - charakteristika, funkce sociálního
  státu, vývoj a typologie sociálního státu, kritika a krize sociálního státu.
  3. Nástroje sociální politiky, základní principy a funkce sociální politiky.
  4. Sociální politika - VÝVOJOVÉ ETAPY SOCIÁLNÍHO STÁTU (v Evropě)
  5. Chudoba
  6. Pilíře sociální politiky
  7. Sociální pomoc - vývoj v ČR , transformace sociálních služeb, cíle a principy v sociálních
  službách, Zákon o sociálních službách, kvalita v nich.
  8. Nezaměstnanost
  9. Sociální politika - vybrané subpolitiky
  10. Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu EU