Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Studijní text na téma Psychologie sportu

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
13081
Poslední úprava
10.12.2018
Zobrazeno
344 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Psychologie sportu
1.1 Psychologie sportu jako vědní disciplína

• specializovaná psychologická vědní disciplína
• mezioborová vědní disciplína
• součástí psychologických věd
• součástí věd o tělesné kultuře
zkoumá odraz sportovní činnosti
• přímé působení sportovní činnosti (sportovec) X nepřímé působení (zprostředkovaně -
např. fanoušek, divák…)
• Součástí psychologie sportu (dále jen PS) je:
• sportovní personologie - věda o osobnosti sportovce,
• psychologie koučování - zabývá se řízením sportovce v soutěžích
• psychologie zdraví
• psychometrie - měření v psychologii
• psychomotorika - prožitek v tělesné výchově a sportu
• sofrologie - hypnóza ve sportu
společnosti zabývající se psychologií sportu:
• APA - asociace psychologů sportu (celosvětová)
• FEPSAC - Evropská asociace psychologů sportu
• APS - Asociace psychologů sportu (ČR)
- Zaštiťuje činnost psychologů sportu v ČR
• ČMPS - Českomoravská psychologická společnost
- Sdružuje veškeré psychology v ČR

Klíčová slova:

psychologie sportu

typologie sportů

motorické učení

psychické selhaní

asertivita

koučováníObsah:
 • Obsah 2
  1. Psychologie sportu 1
  1.1 Psychologie sportu jako vědní disciplína 1
  1.2 Vývoj psychologie sportu 1
  2. Psychologická typologie sportů 2
  2.1 Podle počtu zúčastněných 2
  2.2 Specifická (psychologická) klasifikace 2
  3. Sportovní personologie, osobnost sportovce 3
  3.1 Sportovní personologie 3
  3.2 Pojem osobnosti sportovce 3
  3.3 Struktura osobnosti sportovce 3
  3.4 Dynamika osobnosti sportovce 4
  4. Ontogeneze člověka se vztahem k pohybové činnosti 6
  4.1 Ontogeneze člověka 6
  4.2 Etapy sportovního tréninku 7
  4.3 Výběr sportovních talentů 7
  4.4 Schopnosti se vztahem ke sportovnímu tréninku 7
  5. Motorické učení 8
  5.1 Fáze motorického učení 8
  5.2 Činitelé motorického učení 9
  6. Předstartovní, startovní a soutěžní stavy 9
  6.1 Předstartovní stavy 9
  7. Psychické selhání 10
  8. Regulace psychických stavů 10
  8.1 Prostředky regulace 10
  8.2 Psychologické regulační prostředky 10
  9. Duševní hygiena 12
  9.1 Sport a pohybové aktivity 13
  9.2 Pojetí zdraví 13
  9.3 Zdraví v pojetí mšmt a ministerstva zdravotnictví 13
  9.4 Sportovně pohybová aktivita jako prostředek duševní hygieny 13
  10. Psychomotorika 14
  10.1 Psychomotorika jako součást kinantropologie 14
  10.2 Pomůcky v psychomotorice 15
  10.3 Prostředky psychomotoriky 15
  11. Asertivita 15
  11.1 Základní znaky asertivního chování: 15
  11.2 Způsoby mezilidské komunikace 16
  11.3 Asertivní taktiky 16
  11.4 Asertivní desatero 16
  12. Agresivita ve sportu 17
  12.1 Agresivita 17
  12.2 Přístupy k agresivitě ve sportu 17
  12.3 Různé způsoby projevů agresivity 17
  12.4 Hlavní příčiny vzniku agresivity 18
  12.5 Zvládání agresivního chování 18
  13. Psychologie koučování 18
  13.1 Trénink / soutěž 18
  13.2 Trenér / kouč 18
  13.3 Úkoly kouče 18
  13.4 Činnost kouče 19
  13.5 Dyadická interakce 19
  13.6 Omezení činnosti kouče 20
  13.7 Vlastnosti kouče 20
  13.8 Jaké kouč získává informace 20
  13.9 Prostředky kouče 21
  Doporučená studijní literatura 22