Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Studijní materiál z předmětu Teorie práva

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12823
Poslední úprava
15.10.2018
Zobrazeno
152 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
TEORIE PRÁVA _ zápočet
Právo představuje systém právních norem jako obecně závazných pravidel chování, stanovených nebo uznaných stá-tem ve státem stanovené formě a vynutitelných státní mocí.
- pojem práva v objektivním smyslu neboli objektivní právo (law, platné, pozitivní) - právní řád státu, souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených nebo uznaných státem a státem vynucovaných. Normo-tvůrce je odlišný od adresáta normy, proto objektivní právo charakterizujeme jako právo heteronomní.
» právo objektivní - systém pravidel chování, které uzná (sankcionuje) stát a vymezuje jej
- pojem práva v subjektivním smyslu neboli subjektivní právo (right, oprávnění) - právní normou zaručená možnost chování právních subjektů, jíž obvykle odpovídá právní povinnost jiného subjektu. Právu v tomto významu odpovídá např. vyjádření subjektu, že „má na něco právo“.
- má tři charakteristické rysy:
a) zvláštní forma (prameny práva)
b) obecná závaznost (norma se vztahuje na neurčitý počet případů a subjektů téhož druhu)
c) možnost uplatnění státního donucení (stanovení a realizace sankcí)
» právo subjektivní - možnost chování, která je zaručena normami objektivního práva
-> v trestním právu - viz. sešit
Specifické pojmové znaky práva (rozdíly oproti ostatním sociálním normám):
• obecná závaznost - povinnost řídit se právními normami mají všichni adresáti práva, jimž jsou určeny,
• státem stanovená nebo uznaná forma,
• vynutitelnost státní mocí.

Klíčová slova:

teorie práva

morálka

prameny práva

aplikace práva

procesní práva

právní kulturaObsah:
 • Teorie práva _ zápočet
  Právo a moc
  Právo a morálka
  Pozitivní a přirozené právo
  VZnik práva a státu
  Státní mechanismus - státní orgány
  Právní normy
  Struktura právních norem
  Druhy právních norem
  Působnost právních norem:
  Prameny práva
  Právní vztahy
  Právní skutečnosti
  Právní události
  Protiprávní stavy
  Subjekty právního vztahu
  Aplikace práva
  INdividuální právní akty
  Aplikační proces
  Procesní právo
  Analogie a mezery v právu
  INterpretace práva
  Právní odpovědnost
  Právo soukromé a veřejné
  Světové právní kultury