Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované konsolidovane státnicové otázky z Občanského práva

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
3,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
7851
Poslední úprava
18.04.2016
Zobrazeno
857 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Soukromé právo v systému práva - soukromé vs. veřejné právo, soukromoprávní odvětví

Právní dualismus:

- Za minulého režimu se toto dělení nepoužívalo, nyní se k němu opět navracíme. Pochází již z římského práva
- marxistická teorie toto třídění opustila - cílem bylo umožnit socialist. státu zásahy a tím i jeho pronikání do soukromé sféry; teze V. I. Lenina: socialistické právo nezná nic soukromého, neboť vše, co je právně významné je záležitostí veřejnou.

- členění práva na VEŘEJNÉ X SOUKROMÉ
- agendu VS tvoří především správní právo, ale i obory veřejného práva a soukromého práva
- vznik mnoha teorií, které se snaží vymezit rozdíly pro jednoznačné rozlišení obou kategorií, 3 zákl.:
teorie ZÁJMOVÁ: (Ulpianus)
- určujícím hlediskem pro rozlišení veřejného práva od soukromého je zájem, kterého se právní vztah týká » veřejný zájem = veřejné právo / soukromý zájem = soukromé právo
- ale otázka je, kde jsou hranice soukromého a veřejného zájmu (tato teorie se neužívá)
teorie MOCENSKÁ (= subordinační):
- kritériem je vztah účastníků » jsou navzájem ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti = veřejné právo / ve vztahu rovnosti = soukromé právo
- ovšem nepřesné - v případě veřejnoprávních smluv jako institutu práva veřejného je postavení stran rovnoprávné (tato teorie se spíše také neužívá, ale zastáncem je ÚS ve svém usnesení)
teorie ORGANICKÁ = subjektů: (Hoetzel)
- kritériem je právní poměr, v němž se ocitá subjekt » členství subjektu v některé veřejné korporaci = veřejné právo / subjekt není členem veřejné korporace = soukromé právo
- modernější varianta organické teorie je materiální organická teorie = veřejné právo = soubor právních norem, v nichž alespoň 1 subjekt právního vztahu je nositelem veřejné moci
teorie tzv. METODY PRÁVNÍ REGULACE
- specifický způsob právního regulování, vyjadřující povahu a míru působení jednotlivých účastníků právního vztahu na vznik a rozvíjení tohoto vztahu, resp. vyjadřující povahu míru účasti subjektů právního vztahu na formování jeho obsahu

Klíčová slova:

soukromé právo

systém práva

korporace

právní skutečnosti

rodiče

děti

péče o děti

zdraví

skutkové podstatyObsah:
 • 1. Soukromé právo v systému práva - soukromé vs. veřejné právo, soukromoprávní odvětví
  2. Zásady a východiska soukromého práva
  3. Člověk - právní osobnost, svéprávnost, ochrana osobnosti
  4. Právnická osoba - pojem, znaky, typologie, vznik, správa, zánik
  5. Korporace a fundace: pojem, znaky, rozdíly
  6. Zastoupení - zákonné zastoupení, opatrovnictví, smluvní zastoupení
  7. Věci - pojem, rozdělení, součást a přísl. věci, obchodní závod
  8. Právní skutečnosti - pojem, třídění
  9. Právní jednání - pojem, výklad, následky vad, relativní neúčinnost
  10. Čas jako právní událost - lhůty, doby, promlčení, prekluze
  11. Manželství- vznik, zdánlivost, neplatnost, práva a povinnosti manželů, zánik
  12. Manželské majetkové právo, SJM, bydlení manželů
  13. Rodiče a děti - rodičovská odpovědnost, určování rodičovství, osvojení
  14. Vyživovací povinnost
  15. Formy péče o dítě - poručenství, opatrovnictví, pěstounství, ústavní výchova
  ...
  ...
  ...
  48. Závazky ze smluv příkazního typu
  49. Závazky ze smluv o přepravě
  50. Dílo
  51. Péče o zdraví
  52. Závazky ze smluv o účtu, jednorázovém vkladu, inkasu a akreditivu.
  53. Závazky ze zaopatřovacích smluv.
  54. Společnost a tichá společnost
  55. Závazky z odvážných smluv.
  56. Závazky z právního jednání jedné osoby.
  57. Závazky z deliktů - pojem deliktu a újmy, typy deliktních závazků, vznik, prevence.
  58. Obecná povinnost k náhradě újmy při porušení dobrých mravů, zákona a smlouvy
  59. Zvláštní skutkové podstaty náhrady újmy
  60. Rozsah a způsob náhrady újmy
  61. Nekalá soutěž a zákaz konkurence
  62. Bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného