Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Marketingová komunikace - státnicové otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
4222
Poslední úprava
22.09.2014
Zobrazeno
997 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Strategie marketingové komunikace, postup její tvorby
- konkrétní podoba komunikačního mixu závisí ve velké míře na tom, zda podnik klade větší důraz na strategie TAHU nebo TLAKU

Strategie TAHU (=PULL = protahovací)
založena na komunikaci, jež má vytvořit poptávku na straně spotřebitelů - uplatňuje se u spotřebního zboží
předpoklad - spotřebitel motivovaný hlavně reklamou a PP bude výrobek žádat u maloobchodníka, který se obrátí na velkoobchodníka a ten na výrobní firmu
spotřebitelská poptávka tak obrazně protáhne produkt celým distribučním systémem

Strategie TLAKU (= PUSH = protlačovací)
komunikace s distribučním řetězcem, jehož články jsou osloveny zejména obchodními zástupci firmy a motivovány PP obchodu
podpora osobního prodeje; podpora výrobků na cestě ke konečnému spotřebiteli
nástroje: společná reklama, obchodní slevy, podpora a motivace prodejců, u mezičlánků distribuce
výrobek je tlačen do distribučního systému, jehož články posléze samy propagují výrobek svým zákazníkůmspotřebitelská poptávka tak obrazně protáhne produkt celým distribučním systémem
átí na velkoobchodníka a ten na výrobní firmu


Tvorba strategie

1. Určené příjemce zprávy = identifikace cílové skupiny
2. Stanovení cílů komunikace a určení očekávané reakce
3. Stanovení zprávy = výběr sdělení
4. Výběr komunikační cesty
5. Rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu
6. Zpracování rozpočtu na marketingovou komunikaci
7. Zabezpečení zpětné vazby a systémy měření účinnosti

1. Určené příjemce zprávy = identifikace cílové skupiny
- potencionální zákazník, skuteční uživatelé
- cílový segment působí na CO se bude sdělovat, JAK, KDY a KDE, KDO bude sdělovat,
Cílový segment - stávající, potencionální zákazníci, ovlivňovatelé a rozhodovatelé

- účastníci kupního procesu: iniciátor, uživatel, ovlivňovatel, rozhodovatel, kupující

2. Stanovení cílů komunikace a určení očekávané reakce
- model AIDA - attention = pozornost, interest = zájem, desire = přání; action = akce
- různé cíle (stimulace poptávky, diferenciace produktu, užitek, hodnota, zvýšení obratu)
- proces připravenosti kupujících = vnímání → poznání /bere na vědomí → postoj → preference /kvalita, výkon → spokojenost → nákup

Klíčová slova:

komunikace

promotion

marketing

silné stránky

mezinárodné trhy

trendyObsah:
 • 1) Strategie marketingové komunikace, postup její tvorby
  2) Vliv makro a mikro prostředí na tvorbu promotion, modely spotřebního chování
  3) Stanovení marketingových a komunikačních cílů. Integrované komunikace
  4) Brand management. Význam řízení značek pro marketingovou komunikaci. Hodnota značek.
  5) Nástroje komunikačního mixu. Životní cyklus výrobku a nástroje komunikačního mixu.
  6) Měření účinnosti komunikačního programu. Proces testování a měření efektů. Sociální a ekonomické faktory komunikace.
  7) Reklama a reklamní strategie. Regulace reklamy v ČR v kontextu komerční komunikace trhu EU
  8) Podlinkové aktivity v komerční komunikaci. Silné a slabé stránky.
  9) Využití public relations při řízení podniku. Oblasti public relations. Krizová komunikace.
  10) Přímý marketing. Využití přímého marketingu v komunikační strategii firmy.
  11) Specifika marketingové komunikace na mezinárodních trzích.
  12) Vztah marketingové komunikace k nástrojům marketingového mixu.
  13) Marketingová komunikace, nové trendy a jejich využití