Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Základní pojmy psychologie osobnosti

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
3314
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
1 175 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Předmět psychologie
Předmětem psychologie jsou zákonitosti subjektivního prožívání i vnějšího chování. Prožívání a chování jsou nejobecnější kategorie duševního dění. PROŽÍVÁNÍ je osobní psychický děj v toku vědomí, který je individuální a nesnadno sdělitelný. CHOVÁNÍ je pak souhrn všech vnějších projevů, reakcí, činností a jednání jedince. Tyto základní projevy duševní činnosti normálního člověka jsou podle vyspělosti osobnosti podmíněny biogeneticky, kultivačními podmínkámi prostředí, autoregulujícími tendencenmi vlastního Já, popř. až sebepřekračujícími hledisky. Vzhledem ke komplexní podmíněnosti "předmětu" je psychologie v systému věd zařazena na pomezí věd přírodních i společenských, takže využívá, integruje a rozvíjí poznatky obou vědeckých okruhů.
Základní psychologické discipliny reprezentují teoretická východiska oboru. OBECNOU psychologii tvoří systém relativně nejpravdivějších psychologických poznatků; tuto bazální disciplinu pak ze svých hledisek doplňují psychologie BIOLOGICKÁ (orientovaná na biologickou podstatu duševní činnosti) a SOCIÁLNÍ (studující podmíněnost psychiky sociálními vlivy); Podmíněností a dynamikou duševních změn v průběhu vývoje se zabývá psychologie VÝVOJOVÁ; Psychologie OSOBNOSTI pak nabízí modely struktury a dynamiky duševního dění subjektu napomáhající k určení podstatných hledisek jedinečných kvalit subjektu.
Speciální psychologické disciplíny jsou úžeji zaměřeny na určitou problematiku oboru jako dějiny psychologie, neuropsychologie, psychologie kultury, psychologie imaginace, psycholingvistika, patopsychologie (nemocných), experimentální psychologie, srovnávací psychologie, diferenciální psychologie aj.

Klíčová slova:

psychologie

dualita

kognitivní duševní procesy

paměť

učení

myšlení

imaginace

tvořivost

motivaceObsah:
 • 1.Předmět psychologie
  1.1. Dualita psychiky a psychologické směry
  1.2. Nervová soustava a autoregulace osobnosti
  2. Racionálně-kognitivní duševní procesy
  2.1. Čivost, vnímání a pozornost
  2.2. Paměť a učení
  2.3. Myšlení, imaginace a tvořivost
  3. Imaginativně-emotivní funkce osobnosti
  3.1. Prožívání a motivace
  3.2. Volní procesy
  3.3. Jáství a osobnost
  Doporučená literatura

Zdroje:
 • ATKINSONOVÁ, R. L. - ATKINSON, R. C. - SMITH, E. E.- BEM, D. J. - NOLEN-HOEKSEMA, S.: Psychologie. Praha 1995
 • BUDA, B.: Čo vieme o empatii? Bratislava 1988
 • ČAČKA, O.: Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. 3.vyd., Brno 2002
 • ČAČKA, O.: Nástin psychologie I. Brno 2002
 • ČÁP, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha 1993
 • ČÍŽKOVÁ, J. - VAVRDOVÁ, H.: Základy psychologie pro mistry odborné výchovy, učitele odborných předmětů a vychovatele v domovech mládeže. Olomouc 1991
 • DRAPELA, V.J.: Přehled teroií osobnosti. Praha 1997
 • DRTILOVÁ, J. - KOUKOLÍK. F.: Odlišné dítě. Praha 1994
 • FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha 1997
 • FRANKL, V. E.: Vůle ke smyslu. Brno, 1994
 • GIDDENS, A.: Sociologie. Praha 1999
 • GROF, S.: Dobrodružství sebeobjevování. Praha, 1992
 • HEIDBRINK, H.: Psychologie morálního vývoje. Praha 1997
 • HELUS, Z.: Psychologie. Praha 1995
 • HLAVSA, J.: Psychologické metody výchovy tvořivosti. Praha 1980
 • HOSKOVEC,J.-Nakonečný, M.- SEDLÁKOVÁ, M,: Psychologie XX. století. Praha 1996
 • LEVI, V. L.: Umění sebevlády. Praha 1981
 • MAREŠ, J. - KŘIVOHLAVÝ, J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha 1989
 • MÍČEK, L.: Autoregulační a sociální aspekty duševního zdraví. Praha 1980
 • MIKŠÍK, O.: Psychická integrace osobnosti. Praha 1985
 • NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha 1997
 • NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti. Praha 1995
 • NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie. Praha 1997
 • ROGERS, C. K.: Ako byť sám sebou. Bratislava 1995
 • RUISEL, I. - RUISELOVÁ, Z.: Vybrané problémy psychológie poznávania. Bratislava 1990
 • ŘEHULKA, E.: Úvod do studia psychologie. Brno 1995
 • ŘEZÁČ, J.: Sociální psychologie. Brno 1997
 • ŘÍČAN, P.: Psychologie osobnosti. Praha 1973
 • ŘÍČAN, P.: Cesta životem. Praha 1989
 • SMÉKAL, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno 2002
 • SVOBODA, M.: Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha 1997
 • SYŘIŠŤOVÁ, E.: Normalita osobnosti. Praha 1972