Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Výzkum pohybové zdatnosti dětí dnešní doby

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3352
Poslední úprava
19.05.2014
Zobrazeno
768 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na základě výzkumu dnešní doby je všeobecně známé, že zlepšující se životní úroveň už několik let vede, i u dětí, k omezování pohybové činnosti během denního programu . Zároveň se snižuje spontánní aktivita. Dětská hřiště zejí prázdnotou. Taktéž počet dětí v kroužkách se sportovním zaměřením je nízká. Sport ustupuje intelektuálnějším kroužkům: jazyky, informatika apod. Mnoho dětí vyměnilo aktivní tréning za pasivní sledování televize a nebo raději za hraní počítačových her. Důsledkem takového životního stylu jsou negativní jevy jako obesita, menší tělesná zdatnost a pohyblivost. A co je nejhorší, s nadbytkem kvalitně nevyužitého volného času i zvýšená kriminalita mládeže.
Naštěstí ješte najdeme nadšence pro sport. Ti se věnují svému zájmu s cílem dosáhnout úspěchu. Překonávají sami sebe a to jim pomáhá při vývoji nejen tělesném, ale hlavně psychickém. Tyto děti nemají čas na nudu a různé zlozvyky vedoucí mnohdy k jejich morálním úpadkům. Vědí, co je to vydat ze sebe všechny svoje síly a překonávat překážky. Tyto děti mají navrch, protože dnešní doba si vyžaduje člověka, který se umí obracet, jde za svým cílem, je vyrovnaný a trpělivý. Úspěch stojí za to.
U dětí, zvláště na prvním stupni ZŠ, patří mezi nejoblíbenější školní předmět tělesná a pohybová výchova. Je to přirozené, protože děti od malička mají rádi pohyb. Doslova ho vyhledávají.
Tento výzkum je zaměřen na pohybovou zdatnost dětí dnešní doby.

Klíčová slova:

pohybová zdatnost

výzkum

metodika

výsledky

kotoul

stojka

roznožka

hypotézaObsah:
 • 1 Úvod
  2 Cíl, hypotézy a úkoly
  2.1 Cíl
  2.2 Hypotézy
  2.3 Úkoly
  3 Metodika výzkumu
  3.1 Charakteristika výzkumné situce
  3.2 Charakteristika výzkumného souboru
  3.3 Metody zjišťování empirických údajů
  3.3.1 Studium materiálů
  3.3.2 Metoda pozorování
  3.3.3 Rozhovor
  3.4 Metody vyhodnocení údajů
  4 Výsledky
  4.1 Porovnání úrovně pohybové zdatnosti chlapců a dívek
  4.1.1 Celkové porovnání
  4.1.2 Roznožka
  4.1.3 Stojka na lopatkách
  4.1.4 Kotoul vpřed
  4.1.5 Kotoul vzad
  4.2 Porovnání výkonů chlapců a dívek v závislosti na somatotypu
  4.2.1 Celkové porovnání
  4.2.2 Somatotypy chlapců
  4.2.3 Somatotypy dívek
  4.3 Porovnání chlapců a dívek podle prostředí, ve kterém vyrůstají
  4.3.1 Celkové porovnání
  4.3.2 Chlapci
  4.3.3 Dívky
  5 Závěr
  6 Přílohy
  7 Seznam literatury

Zdroje:
 • BERDYCHOVÁ, J., Tělesná výchova pro studující učitelství základní školy ,vyd. Praha : SPN, 1978, 231 s.
 • ČAČKA, O., Psychologie dítěte,vyd. Tišnov : SURSUM, 1996, ISBN 80-85799-03-0, 112 s.
 • KODÝM, M., et al. Fyziologie a psychologie tělesné výchovy žáku mladšího školního věku,vyd. Praha : SPN, 1985, 168 s.
 • LANGMEIER, J.,et al. Vývojová psychologie,vyd. Praha : Grada publishing, 1998, ISBN 80-7169-195-X, 343 s.
 • LIEVEGOED, B. C. J., Vývojové fáze dítěte, vyd. Praha : Baltazar, 1992, ISBN 80-900307-7-7, 166 s.
 • LISÁ, L., et al: Vývoj dítěte a jeho úskalí, vyd. Praha : AVICENUM, 1986, 274 s.
 • SKALKOVÁ, J.,et al., Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu, vyd. Praha: SPN, 1983, 204 s.
 • SRDEČNÝ, V., et al., Tělesná výchova zdravotně oslabených, vyd. Praha : SPN, 1997, 252 s.
 • SÝKORA, F. - KOSTKOVÁ, J. a kol.: Didaktika tělesné výchovy. Praha : SPN, 1985, 212 s.
 • VANĚK, M., et al., Psychologie sportu, 2.vyd. Praha : SPN, 1984, 197 s.