Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Můj typ osobnosti - Psychologie osobnosti

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3326
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
707 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Osobnost vytvářejí myšlenky, emoce a chování, což dohromady vymezuje typ naší osobnosti a ovlivňuje naše vztahy s ostatními. Zkoumání osobnosti je nejstarší oblastí psychologie: již v roce 400 před Kristem rozeznával Hippokrates čtyři hlavní osobnostní typy - melancholický, cholerický, sangvinický a flegmatický.
Přibližně o 100 let později Theophrastus, Aristotelův nástupce, předpokládal existenci třiceti typů osobnosti, každý s odlišným charakteristickým názvem (lhář, lichotník, apod.).
V uplynulých sto letech navrhli psychologové mnoho definic osobnosti. Mohli bychom je rozmístit na osu spojující zcela opačné názory:
(1) Teoretici „já“ vnímají osobnost jako něco, co skutečně existuje a co má skutečné účinky.
(2) Behavioristé oproti tomu pokládají osobnost za pouhou odvozeninu z chování, jež je samo jediným přímo pozorovatelným a měřitelným jevem.
Allport (1937) zdůrazňoval, že „osobnost je něco a dělá něco“. Naopak Sullivan (1953) pokládal osobnost za pouhý vzorec „opakovaně se vyskytujících interpersonálních situací“ a Cattell (1950) ji pokládal za tu stránku jedince, která umožňuje předpovídat chování. Někteří autoři byli méně určití či méně ochotní nabídnout nějakou zásadní definici; rozhodnutí, jaká definice je nejpřijatelnější, ponechali na každém jednotlivém pozorovateli (Hall, Lindzey, 1978).

Klíčová slova:

psychologie

osobnost

behaviorismus

rozbor

melancholie

flegmatik

sangvinik

cholerikObsah:
 • 1. Úvod
  2. Životopis
  3. Rozbor mé osobnosti
  Seznam literatury

Zdroje:
 • DRAPELA,V. J., Přehled teorií osobnosti. Přeložil Balcar,K.,1. vyd. Praha: Portál, 1997, s. 175, z anglického originálu A review of personality theories, ISBN 80-7178-134-7
 • GORDONOVÁ, C., Znáš svou osobnost? Přeložila Benešová,A. et al., 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 2006, s. 159, z anglického originálu The Personality Profiler, ISBN 80-7321-181-5
 • FÜRST, M., Psychologie. Včetně vývojové psychologie a teorie výchovy.Přeložil Horák,J.,vyd. Olomouc: Votobia, 1997,s.263, z německého originálu Psychologie, ISBN 80-7198-199-0
 • SKORUNKOVÁ,R.,Úvod do vývojové psychologie, vyd.Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, ISBN 80-704-727-7
 • KERN,H.,et al., Přehled psychologie.Přeložila Achátová,M.,vyd. Praha:Portál, 2000,s.287, z německého originálu Projekt Psychologie, ISBN 80-7178-426-5
 • HALUS,Z., Psychologie.2.vyd. Praha:Fortuna, 1999,s.119, ISBN 80-7168-406-6