Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Marketing cyklistického klubu Lawi-Author Cycling Team

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
13078
Poslední úprava
03.12.2018
Zobrazeno
272 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Silniční cyklistika je v Čechách sportem s velkou tradicí. V dřívějších dobách se jí aktivně věnovalo velké množství sportovců, kteří dosahovali úspěchů na tuzemské i mezinárodní scéně. V současnosti je bohužel spíše ve stínu své dřívější slávy. Je to způsobeny více faktory. Mezi ně je možné zařadit hlavně obecný menší zájem mládeže o sport, relativně vysoké náklady na samotné provozování cyklistiky a samozřejmě také nechvalně známé dopingové případy, které vrhly na toto odvětví negativní světlo a odlákaly zájem potencionálních nových cyklistů, diváků a bohužel i sponzorů.

Klub, který jsem si vybral pro svoji analýzu, je ve své současné podobě nový. Před letošní sezonou došlo k jeho přerodu z amatérského na profesionální. Jeho cílem na rok 2016 bylo se zúčastnit a uspět hlavně na domácí scéně, ale pokusit se i s menšími zkušenostmi prosadit na scéně mezinárodní. Jeho velkou výhodou je stabilní finanční zázemí, které ho v tomto ohledu řadí mezi nejlepší v České republice.

Klíčová slova:

analýza prostředí

porterova analýza

silné stránky

sponzoring

marketingObsah:
 • Úvod 3
  Cíl a metodika 3
  Základní údaje o klubu 3
  Analýza prostředí 3
  Porterova analýza 5 sil 3
  Stávající konkurenti 3
  Potencionální konkurenti 4
  Dodavatelé 4
  Kupující 4
  Substituty 4
  PEST Analýza 4
  Politicko - legislativní faktory 4
  Ekonomické faktory 4
  Sociálně - kulturní faktory . 4
  Technologické faktory 5
  SWOT analýza 5
  Silné stránky 6
  Slabé stránky 6
  Příležitosti 6
  Hrozby 6
  Sponzoring . 7
  Segmentace trhu 7
  Komunikační mix 7
  Cenová politika 8
  Marketingový výzkum 9
  Dotazník . 9
  Rozhovor 12
  Návrhy a doporučení 14
  Závěr 15
  Bibliografie 15