Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Analýza postavení výrobku Coca-Cola mezi kolovými nápoji

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
14 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
2719
Poslední úprava
02.01.2014
Zobrazeno
2 547 x
Autor:
leonek
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Pro zpracování této seminární práce jsme si vybrali produkt Coca-Cola, protože je dnes v současné společnosti velmi známá a lidé se s ní potkávají skoro na každém kroku. Naše téma, kterou jsme si vybrali je postaveni výrobku Cola-Cola mezi kolovými nápoji. V naši práci rozebereme makroprostředí firmy, určíme segmenty, na které se zaměřuje firma a rozebereme silné a slabé stránky firmy, příležitosti a ohrožení, které společnost Coca-Cola může mít.
Náš výzkum zaměříme na zákazníky Coca-Coly a následně budeme zpracovávat data, která jsme dotazováním zjistili. Později zpracované data budeme graficky interpretovat a vyhodnocovat. Navrhneme možný strategie pro firmu, které by ji měli pomoci na trhu s kolovými nápoji. Určíme segmenty, na které by se společnost Coca-Cola měla zaměřit, kde firma dělá chyby a co zákazníci očekávají od Coca-Coly. Zhodnotím naše hypotézy, či se potvrdili anebo ne. Nakonec navrhneme doporučení managementu, kde budeme rozebírat naše návrhy, které by měla firma uskutečnit.

Klíčová slova:

koncepce

cena

produkt

swot

analýza

marketing

trhObsah:
 • OBSAH:
  1. Úvod
  1.1. Historie značky „Coca- Cola“
  1.2. Definování zájmové oblasti
  1.2.1. Koncepce totálního výrobku
  1.2.2. Jádro výrobku
  1.2.3. Zhmotnělý výrobek
  1.2.4. Rozšířený výrobek
  1.3. Marketingový mix
  1.3.1. Produkt
  1.3.2. Cena
  1.3.3. Distribuce
  1.3.4. Komunikace
  1.4. Maslowova pyramida potřeb
  1.5. Cyklus tržní životnosti
  2. Situační analýza
  2.1. Analýza makroprostředí
  2.1.1. Demografické vlivy:
  2.1.2. Přírodní vlivy:
  2.1.3. Ekonomické vlivy:
  2.1.4. Technologické vlivy
  2.1.5. Legislativní vlivy:
  2.1.6. Sociálněkulturní vlivy:
  2.2. Segmentace trhu
  2.3. Strategie
  2.4. Analýza konkrétního trhu
  2.4.1. Dodavatelé
  2.4.2. Prostředníci
  2.4.3. Zákazníci
  2.4.4. Veřejnost
  2.4.5. Konkurence
  2.5. SWOT analýza
  2.5.1. Silné stránky (Strength)
  2.5.2. Slabé stránky (Weaknesses )
  2.5.3. Příležitosti (Opportunities
  2.5.4. Ohrožení (Treasts )
  2.5.5. Metodika tvorby
  3. Metodika marketingového výzkumu
  3.1. Problém
  3.2. Cíl
  3.3. Hypotézy
  3.4. Plán výzkumu
  3.4.1. Typy zdrojů
  3.4.2. Způsob získávání informací
  3.5. Harmonogram
  3.6. Rozpočet
  3.7. Pilotáž
  3.8. Realizační fáze
  4. Vyhodnocení primárního šetření
  4.1. Nealkoholické nápoje
  4.2. Důvody konzumace nápojů
  4.3. Rozhodnutí při nákupu kolového nápoje
  4.4. Typy kolových nápojů
  4.5. Důvody nákupu kolového nápoje
  4.6. Oblíbenost kolových nápojů
  4.7. Coca-Cola a jiné vs. alkoholické nápoje
  4.8. Konzumace Coca-Coly
  4.9. Hodnocení Coca-Coly
  4.10. Týdenní množství spotřeby
  4.11. Nové příchutě
  4.12. Produkty Coca-Cola
  4.13. Reklamní spoty
  4.14. Hodnocení reklamy
  4.15. Vyhodnocení hypotéz
  5. Závěrečná doporučení managementu
  5.1. Rozšíření příchutí nápojů Cola-Cola
  5.2. Marketingové komunikace
  5.3. Udržení dominantního postavení na trhu
  5.4. Cenová politika
  Použitá literatúra
  Příloha č.1 - Dotazník

Zdroje:
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše