Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Vzdělávací program „Začít spolu“

«»
Přípona
.doc
Typ
projekt
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3308
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
1 014 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Původ a historie programu Step by Step
- Původní inspirace vznikla jako reakce na komplikovanou situaci ve vzdělávání menšin v Americe v době „vzdělanostního (sputnikovského) šoku“ 60.-70. let
(USA a Kanada: původní obyvatelstvo, imigranti, sociálně slabé skupiny ve slumech apod.).
- OTÁZKA:
Jak dosáhnout podstatně vyšší obecné vzdělanosti (ale i „vychovanosti“) v mladé populaci (konkurenceschopnost)???
Závěry a řešení:
- zaměřit se na to, aby každé dítě dostalo příležitost a na základě svých individuálních možností dosáhlo optimální úrovně vzdělání

- zaměřit se na to, aby se děti ve škole učily společně a od sebe navzájem; vycházely při tom ze své různosti a učily se akceptovat se navzájem (interkulturalita a výchova k toleranci)

- otevřít školu spolupráci s rodinou a širší veřejností

Je to vzdělávací program zdůrazňující

individuální přístup k dítěti - důraz na osobní rozvoj

- partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání

- prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin)

- dále klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit,

Klíčová slova:

vzdělání

podněty

výuka

vyučování

rozhodování

facilitace

diagnózaObsah:
 • Původ a historie programu Step by Step
  Je to vzdělávací program zdůrazňující
  Program ZaS v ČR:
  Kontexty programu Začít spolu a současných tendencí ve vzdělávání (pro 21. stol.):
  Vyučování v programu ZaS má konstruktivistický základ, tzn.
  Průběh vyučovacího dne:
  Role učitele v programu ZaS: vytvořit stimulující prostředí pro učení
  1. Rozhoduje: (vodítkem je kurikulum a potřeby konkrétní třídy
  2. Usnadňuje učení - facilitace:
  3. Pozoruje a hodnotí: provádí ped. diagnózu
  4. Učitel jako vzor
  Závěrem: ZaS - třída zaměřená na dítě (shrnutí)
  Základní literatura:

Zdroje:
 • KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu pro I. stupeň ZŠ. Praha : Portál, 2003.
 • GARDOŠOVÁ, J.; DUJKOVÁ, L. Vzdělávací program Začít spolu pro předškolní vzdělávání. Praha : Portál 2003.
 • Kol. Učím s radostí (ve spolupráci Step by Step ČR a o.s. Kritické myšlení). Praha : STROM, 2003.
 • WALSH BURKE, K. Začít spolu (program pro děti a rodiče). Vytváření tříd zaměřených na dítě pro 8-, 9- a 10-leté děti. Vyšlo jako manuál OSF (Open Society Fund) pro potřeby ZaS (Začít spolu) - Praha 1998.