Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 660   projektů
0 nových

Zákony učení - prezentace

«»
Přípona
.ppt
Typ
prezentace
Stažené
3 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
3261
Poslední úprava
05.05.2014
Zobrazeno
1 449 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Obecné zákony učení

1. V průběhu učení se opakované výkony jedince přibližují k cílové podobě výkonu.
2. Zdokonalování výkonu v průběhu učení je určováno soustavou autoregulačních procesů a zdokonalováním této soustavy.
3. Učení závisí na motivaci, výsledcích předchozího učení, vlastnostech jedince, jeho přítomném stavu, vnějších podmínkách a vzájemném působení vnějších a vnitřních činitelů. (Čáp, 1993)

Někteří autoři (např. L. Ďurič) mezi základní zákony zařazují i zákon transferu.

Motivace

- Z lat. movere = hýbati se = vnitřní pohnutka
- Motivace provází člověka v každodenních činnostech a je důležitá pro dosažení a uspokojení potřeb.
- Odborných definic motivace je více - např.: „Motivace je proces aktivace chování, udržování, aktivity a řízení vzorce aktivity“.
„Motivace je proces energetizace řízení a udržování chování (jednání)“.

Klíčová slova:

zákony učení

motivace

opakování

zpětná vazba

transfer

interferenceObsah:
 • Obecné zákony učení
  Motivace
  Maslowova hierarchie potřeb:
  Motivace = naladění
  Opakování
  „Ebbinghausova křivka zapomínání“
  Metody opakování
  Opakování a jeho rozložení v čase
  Zpětná vazba
  Zpětná vazba v senzomotorickém učení
  Transfer:
  Dělení transferu:
  TYPY transferu:
  Interference:
  Druhy interference:
  Literatura: