Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Kompenzační pomůcky (pro osoby se zrakovým post.)

«»
Přípona
.pptx
Typ
prezentace
Stažené
3 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3330
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
953 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definice:
Všechny pomůcky, přístroje a zařízení využívající nebo nahrazující poškozený smysl (Hamadová et al., 2007).
Tyflotechnika je soubor přístrojů, zařízení a pomůcek umožňující nevidomým alespoň do jisté míry kompenzovat chybějící zrak (Finková et al., 2007).

Pomůcky umožňují:
přístup k informacím
samostatný pohyb a orientaci v prostoru
samostatná sebeobsluha
zefektivnění vzdělávacího procesu
příprava na povolání a začlenění do pracovního procesu
rozšíření volnočasových aktivit
posilování specifických kompentencí osob se zrakovým postižením
integrace do společnosti

Klíčová slova:

slabozraké

pomůcky

nevidomé

tyflopomůcky

pomůcky

tyflosonarObsah:
 • Definice:
  Pomůcky umožňují:
  Tyflopomůcky pro nevidomé:
  Tyflopomůcky pro slabozraké
  Tyflopomůcky pro osoby s poruchami binokulárního vidění:
  Akustické systémy (TYFLOSET)
  Tyflosonar
  Orientační maják
  Pomůcky pro domácnost a každodenní život
  Pomůcky pro studium a výuku nevidomých dětí:
  Literatura:

Zdroje:
 • FINKOVÁ, Dita; LUDÍKOVÁ, Libuše; STOKLASOVÁ, Veronika. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575
 • HAMADOVÁ, Petra; KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea; NOVÁKOVÁ, Zita. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno : Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 125 s. ISBN 9788073151591
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha : Triton, 2004. 203 s. ISBN 8072544764
 • http://www.apex.cz
 • http://www.galop.cz
 • http://www.sons.cz