Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Hluchoslepota - prezentace

«»
Přípona
.ppt
Typ
prezentace
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
3335
Poslední úprava
12.05.2014
Zobrazeno
857 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hluchoslepota

Jedinečné postižení
Kombinace zrakového a sluchového postižení
Dopady na:
Komunikaci
Samostatný pohyb
Příjem informací

Klasifikace

Podle období vzniku:
Osoby s vrozenou hluchoslepotou
Osoby s vrozenou hluchotou a získanou slepotou
Osoby s vrozenou slepotou a získanou hluchotou
Osoby se získanou slepotou a získanou hluchotou
Podle stupně postižení:
Úplná HS
Praktická HS,
Úplná hluchota a slabozrakost,
Úplná slepota a nedoslýchavost,
Nedoslýchavost a slabozrakost.

Klíčová slova:

hluchoslepota

tadoma

daktilotyka

braill

vzdělávání

cíle vzdělání

výchovaObsah:
 • Hluchoslepota
  Klasifikace
  Komunikační systémy
  Taktilní znakový jazyk
  Lorm system
  Tadoma
  Daktilotyka do dlaně
  Braill system - 2 typy
  Vzdělávání žáků s HS
  Obecné cíle vzdělávání
  Úprava prostředí pro výchovu a vzdělávání
  Literatura:

Zdroje:
 • SOURALOVÁ Eva, Vzdělávání hluchoslepých II., 1. vyd. Praha: Scientia, spol. s.r.o., 2000. 78 s. ISBN 80-7183-226-X.
 • SOURALOVÁ Eva, HORÁKOVÁ Radka, Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s., 2008. 78 s. ISBN 978-80-87218-08-2.
 • JAROŠOVÁ Jindra, VIA LUCIS - Příběh hluchoslepé Američanky Heleny Kellerové, která tmu a ticho proměnila v nesmrtelnost, 2.vyd. Praha: Práh, 2009. 295s. ISBN 978-80-7252-259-0.
 • LORM. Definice hluchoslepoty : Odlišná pojetí hluchoslepoty ve světě a v ČR [online]. 9.3.2009 [cit. 2009-11-21]. Dostupný z WWW: .
 • Zákony č. 561/2004 sb., 49/2009 Sb. 423/2008 Sb.
 • Webové stránky MŠ speciální v Berouně http://www.hluchoslepota-deti.cz
 • Webové stránky Základní školy a mateřská školaypro sluchově postižené v Olomouci http://www.sluch-ol.cz