Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Diagnostické zařízení pro aplikace kardiovaskulární - EKG. Teorie vzniku elektrokardiogramu elektrody a měření jejich vlastností, elektrokardiograf.

«»
Přípona
.rar
Typ
přednášky
Stažené
1 x
Velikost
4,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
3166
Poslední úprava
22.04.2014
Zobrazeno
1 013 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Snímání elektrické aktivity srdce
Srdce si lze schématicky představit jako dvě pumpy zapojené v sérii. Jeho činnost je
řízena bioelektrickými signály vznikajícími v sinoatriálním uzlíku umístěném v pravé síni.
Rytmické stahy komorové svaloviny vypuzují krev do velkého a malého (plicního) krevního
oběhu. Četnost těchto stahů závisí na tvorbě sinoatriálních impulsů, která je ovlivňována řadou
faktorů (např. vegetativním nervstvem, potřebou O2 a pod.). Celá činnost srdce je doprovázena
vznikem elektrického signálu jehož grafický záznam se nazývá elektrokardiogram (zkrácené
EKG). Nejčastěji bývá tento signál snímán pomocí elektrod umístěných na povrchu těla
pacienta. Umístění elektrod, jak uvidíme dále je normalizováno. Méně častým způsobem
snímání potenciálů vznikajících při činnosti srdce je snímání z jeho jednotlivých částí. Pokud
dojde k poruše tvorby a vedení vzruchu, projeví se tento stav nejen v jeho mechanické činnosti,
ale i změnou tvaru elektrického signálu. Vzhledem k tomu, že existuje rozsáhlý slovník
průběhu s příslušnými diagnostickými výroky získaný na základě dlouholetých výzkumů, má
EKG signál svoje nezastupitelné místo v diagnostice.

Klíčová slova:

kardiogram

ekg

elektrokardiograf

unipolární svody

technické požadavky

akční potenciálObsah:
 • 3a
  1. Snímání elektrické aktivity srdce
  2. Technické požadavky na elektrokardiograf
  2.1 Obvody elektrokardiografu
  2.2 Automatické elektrokardiografy
  3b
  1. Elektrokardiografie - EKG
  1.1 Snímání EKG
  1.2 Biosignály srdce
  3c
  1. Elektrokardiografie
  1.1 Úvod
  1.2 Elektrická aktivita srdce
  1.3 Elektrokardiogram
  1.4 Snímání elektrogramu Hisova svazku
  1.5 Elektrokardiografy
  3d
  1. Vektorkardiografie
  1.1 Princip vektorkardiografie
  1.2 Záznam vektorkardiogramu
  1.3 Derivovaný rovinný vektorkardiogram
  2. Mapování elektrického pole srdce
  2.1 Úvod
  2.2 Typy EKG map a jejich hodnocení
  2.3 Prostředky mapavání elektrického pole srdce
  3. Kardiotokografie
  3.1 Princip kardiotokografie
  3.2 Základní metody kardiotokografie
  3.3 Kardiotokografické přístroje
  4. Fonokardiografie
  4.1 Podstata vzniku srdečních ozev a jejich vlastnosti.
  4.2 Princip činnosti fonokardiografu
  4.3 Apexkardiografie
  5. Základy magnetokardiografie
  5.1 Technika snímání MKG
  5.2 Magnetokardiografie Hisova svazku
  5.3 Perspektivy magnetokardiografie
  6. Balistokardiografie
  6.1 Princip balistokardiografie
  6.2 Normální balistokardiogram

Zdroje:
 • Chmelař, Milan a kol.: Lékařská přístrojová technika I, VUT Brno, 1995
 • Bózner, Anton a kolektiv: Farmakologická propedeutika, Osveta, 1988
 • Rosival, Ladislav a kolektiv: Zdravoveda, Osveta, 1980
 • Svatoš, Josef: Biologické signály, ČVUT 1995
 • Přednášky a cvičení z předmětu Diagnostické metody v medicíně
 • Přednášky a cvičení z předmětu Lékařská přístrojová technika I.