Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Podrobný výpis - Politiky v EU

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5337
Poslední úprava
16.03.2015
Zobrazeno
520 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednotný trh
- JT trh je vnitřním trhem Společenství, a tedy prostorem s volným pohybem tzv. 4 svobod
- završením procesu ekonomického sjednocení jsou hospodářská a měnová unie

Počátky společného trhu
- Celní unie
- základním krokem k vybudování společného trhu
- zaznamenáno ve Smlouvě o EHS
- úvodní fázi postupného vytváření společného trhu, která spočívala ve vytváření celní unie, se podařilo dokončit s předstihem k 1. červenci 1968
- Koncepce společného trhu
- základním nástrojem koncepce společného trhu byla společná obchodní politika
- opatření k vytvoření společného trhu
- odstranění celních poplatků a kvantitativních omezení při dovozu a vývozu zboží mezi členskými státy, jakož i všech ostatních opatření s rovnocenným účinkem
- zavedení společného celního sazebníku a společné obchodní politiky vůči třetím státům
- zrušení překážek volného pohybu osob, služeb a kapitálu mezi členskými státy
- zavedení systému zajišťujícího, že soutěž na společném trhu nebude narušována
- sbližování vnitrostátních správních řádů v rozsahu potřebném pro fungování společného trhu
- přechodné období na 12-15 let
- základem období budování společného trhu měly být tři na sebe navazující etapy, z nichž každá měla trvat 4 roky
- přechod do jednotlivých etap byl podmíněn splněním určených závazků a musel být potvrzen jednomyslným souhlasem Rady na základě zprávy Komise
- ukončení druhé etapy a zahájení třetí mělo ve vybraných ustanovení znamenat, že nadále bude při hlasování v Radě dostatečná kvalifikovaná většina namísto nutnosti dosáhnout jednomyslnosti

Klíčová slova:

jednotný trh

zemědělská politika

hospodářská a měnová unie

financování

sociální politika

dopravní politika

vnitřní trh

bezpečnostní politikaObsah:
 • Jednotný trh
  Společná zemědělská politika (SZP)
  Hospodářská a měnová unie (HMU)
  Financování politik
  Regionální politika
  Sociální politika
  Životní prostředí, energetika
  Společná dopravní politika (SDP)
  Vnitřní trh, Policejní a justiční spolupráce v trestních záležitostech
  Společná zahraniční a bezpečnostní politika