Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Metody a prostředky poradenské péče

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3287
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
672 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Postupy klinické
-bývají označovány takové postupy, které nejsou vázány přísnými pravidly a statistickým základem
-jsou pružené a umožňují lépe poznat individuální případ obměňováním postupů
-pozorování, rozhovor, anamnéza a analýza spontánních produktů

2. Postupy testové
-jsou prováděné na základě testu - zkoušky
-měří se výkon v zadaném úkolu

Pozorování
-samostatná diagnostická metoda, je součást celého poradenského procesu
-je záměrným, cílevědomým, plánovitým sledováním smyslově vnímatelných jevů
-může být krátkodobé, dlouhodobé, opakované, přímé a nepřímé
-důležitou fází pozorování je záznam a analýza získaných informací a jejich vysvětlení
-předmětem pozorování jsou různé roviny: například vzhled a tělesná charakteristika, mimika, pantomimika, gestikulace, kontakt očima, řeč a komunikativní dovednosti, chování, očekávání, stereotypy, předsudky, nálada, motivační stavy, schopnosti a dovednost, záliby a další
-je nejpřirozenější metoda, kterou používáme v každé situaci a ke které potřebujeme žádné nákladné pomůcky
-pozorovateli poskytuje mnoho informací, ale musíme mít na paměti, že zachycuje jen vnější vzhled a chování, doprovázené verbálními a motorickými jevy
-interpretace získaných dat a informací záleží na osobnosti

Klíčová slova:

poradenství

diagnostika

charakteristika

speciální pedagogika

vzděláníObsah:
 • Metody a prostředky poradenské péče
  Pozorování
  Anamnestická metoda
  Testové metody
  Kazuistika
  Úspěšný dialog
  Zásady pro komunikaci
  Kroky dialogu:
  Oblasti diagnostiky obecně
  Kroky
  Poradenský rozhovor - faktor komunikace
  Faktor účinnosti - emocionální prožívání
  Faktor účinnosti - kognitivní zvládnutí
  Průběh kognitivního zvládnutí
  Regulace chování
  Speciální pedagogika v předškolním věku
  Podmínky pro vzdělávání dětí s tp
  Podmínky pro vzdělávání dětí se zrakovým postižením
  Podmínky pro vzdělávání dětí se sluchovým postižením
  Podmínky pro vzdělávání dětí s mentálním postižením
  Podmínky pro vzdělávání dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování)
  Podmínky pro vzdělávání dětí s poruchami řeči
  Podmínky pro vzdělávání dětí s více vadami a autismem
  Úkolem je komplexní rozvoj dítěte
  Speciální metody
  Spolupráce s dalšími odborníky a odbornými pracovištěm