Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Didaktika mladšího školního věku - didaktika matematiky

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
2 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3346
Poslední úprava
19.05.2014
Zobrazeno
1 182 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice jsou zpravidla poruchami v komunikaci mezi dítětem a světem. Kvantitativní jevy a prostorové objekty existují nezávisle na nás a je třeba najít cestu, jak je dekódovat. Souvisí to s procesem vnímání kvantity, procesem učení, procesem zobecňování. Snahou je učit děti matematice na úrovni, jaké jsou schopny, postupem „4 P“:

- POHODA - atmosféra bez napětí a strachu.
- PROŽITEK - získávání pojmů na základě vlastních prožitků při manpiulativní a myšlenkové činnosti.
- POZNÁNÍ - vnímání matematických objektů a pojmů, jejich vlastností, shod a odlišností, postupné vytváření systému.
- POROZUMĚNÍ - navození „AHA efektu“ - už vím, jak a proč to tak je.

Problémy dětí v matematice mohu mít nejrůznější příčiny. Mohou to být lehké mozkové dysfunkce, nesprávný způsob vyučování, negativní postoj k matematice a k učení a mnoho dalších. Příčiny jsou různé, avšak jejich analýza a pochopení problémů se dětem často nedostává. Dospělí velmi často neodkáží odhalit myšlenkové procesy, které probíhají v mozku dítěte při práci s matematickými pojmy, snaží se sice hledat pomoc, ale ta může být neúčinná. Účinná pomoc je taková, která odhalí pravou příčinu problému dítěte a připraví cílenou nápravu právě pro toto dítě. V následujícím textu se zamyslíme nad matematickou podstatou poruch učení a uvedeme náměty pro nápravná opatření a reedukační cvičení.

Klíčová slova:

dyskalkulie

porucha učení

andragogika

vzdělání

plnění úlohObsah:
 • Úvod
  1. Vývojové poruchy učení
  1.1. Terminologie
  1. 2. Fomy poruch
  1. 3. Specifické vývojové poruchy učení
  1. 4. Definice dyskalkulie
  1. 5. Klasifikace dyskalkulie
  1. 6. Další příčiny poruch učení v matematice
  1. 7. Společenské postavení osobnosti
  2. Příčiny poruch učení
  2.1. Obsah učiva matematiky
  2. 2. Osobnost žáka
  2. 3. Osobnost učitele
  2. 4. Rodiče
  2. 5. Společenské postavení osobnosti
  Reedukace dyskalkulie
  5. Hodnocení žáků s poruchami učení
  7. Vzdělávání dospělých - andragogika
  INdividuální vzdělávací plán

Zdroje:
 • 1. Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M., Blažek, M.: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido 2000.
 • 2. Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M: Texty k didaktice matematiky pro studium učitelství 1. stupně ZŠ. Brno: PF MU, učební text, 1992.
 • 3. Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M: Náměty k rozvíjení kombinačního myšlení. Brno: Metodický materiál PdF MU, 1998.
 • 4. Hejný, M., Kuřina, K.: Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál 2001.
 • 5. Hejný, M., Stehlíková, N.: Číselné představy dětí. Praha: PdF UK, 1999.
 • 6. Košč, L.: Vývin matematických schopností a jeho podnecovanie v predškolskom veku. Bratislava: VÚDP, 1986.
 • 7. Košč, L.: Psychológia matematických schopností. Praha: SPN, 1972.
 • 8. Kucharska, A.: Specifické poruchy učení a chování - Sborník 2000. Praha: Portál, 2000.
 • 9. Kucharska, A.: Specifické poruchy učení a chování - Sborník 2005. Praha: Portál, 2006
 • 10. Novák, J.: Dyskalkulie - specifická porucha počítání. Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2000.
 • 11. Simon, H.: Dyskalkulie. Praha: Portál, 2006
 • 12. Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál 2003
 • 13. Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001.
 • 14. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.vuppraha.cz