Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Návody do laboratorního cvičení z Chemie

«»
Přípona
.doc
Typ
manuál
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11320
Poslední úprava
27.12.2017
Zobrazeno
695 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
CO KAŽDÝ Z VÁS BUDE na hodinách lab. cvičení MÍT :
1) sešit,
2) Návody do lab. cvič. (tj str. 1 až 16 zde) a stránky si „sešijete“,
3) laboratorní plášť.
JAK BUDETE na každou hodinu PŘIPRAVENI :
4) Dobře si prostudujete úlohu, kterou budete provádět, tzn. budete umět stručně vysvětlit princip úlohy (co budete dělat a jak).
5) V sešitě budete mít název úlohy a odpovědi na průpravné otázky (jsou v návodech).
6) Na počátku hodiny odevzdáte protokol o průběhu a výsledcích minulé laboratorní práce.
Splnění těchto bodů bude na počátku hodiny kontrolováno.
Při nesplnění bodů 1) až 5) nemůžete v hodině pokračovat a tuto hodinu budete mít neomluvenou.
O postihu spojeném s nesplněním požadavku 6) vás bude informovat váš vedoucí cvičení.

VLASTNÍ LABORATORNÍ PRÁCE
Prosím, všimněte si, že laboratorní práce I a III obsahují 2 úlohy: a) a b). Obě budete provádět v témže cvičení.
Veďte si průběžně v sešitě pracovní záznam. Zapisujte:
• informace o použitých látkách (v našem případě hlavně číslo vzorku)
• průběh experimentu (např. barvu sraženin).
všechny naměřené veličiny (primární data)
• příp. výpočty

Klíčová slova:

pokyny

oxidace

redukce

vápenec

chromová zeleň

zadáníObsah:
 • Pokyny (jak budete připraveni, vlastní laboratorní práce, protokol) 2
  Počet platných číslic při výpočtech s experimentálními daty 3
  Informace o základních laboratorních technikách 4
  Oxidace a redukce - úloha č. I 5
  Stanovení obsahu CaCO3 ve vápenci - úloha č. IIa 8
  Srážecí reakce - úloha č. IIb 10
  Stanovení molární hmotnosti kyslíku - úloha č. IIIa 12
  Příprava nerozpustných uhličitanů srážením - úloha č. IIIb 14
  Příprava chromové zeleně Cr2O3 - úloha č. IV 16
  Razítko, zadání a pracovní postup jednotlivých úloh 18