Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vztah poznávání a hodnocení v sociálně politické praxi

«»
Přípona
.doc
Typ
esej
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11999
Poslední úprava
30.04.2018
Zobrazeno
266 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cílem mé eseje je zamyslet se nad rolí hodnocení a poznání v sociální politice a sociální práci v oblasti sociálně vědního výzkumu i ve sféře praktické aplikace. Sociální politika a sociální práce nejsou exaktními vědami. Jedná se o vědy postavené na sociálním kontextu, na práci s lidmi. Sociální pracovníci jsou v kontaktu s klienty, vnímají tak jejich individuální situaci ale i celospolečensky rozšířené problémy. Na druhé straně sociálně vědní výzkumy čerpají z témat, která jsou vnímaná jako problematická a snaží se nastínit jejich možné řešení. Proč jsou některé situace označovány za problematické a nežádoucí? Je vhodné v rámci sociální politiky a sociální práci přistupovat k výzkumu hodnotově neutrálně, nebo má odborník k řešení problému zapojit své postoje a hodnoty?

Jak se zmiňuje Weber (1998: 9), sociální věda původně vycházela z praktických hledisek, přičemž jejím účelem bylo „produkování hodnotících soudů o určitých hospodářskopolitických opatřeních státu.“ I dnes je podle něj možné setkat se s názorem, že národní hospodářství má produkovat hodnotící soudy. Weber ovšem takový náhled na problematiku rezolutně odmítá. Hodnotová neutralita je podle Webera (1998: 105) předpokladem vědeckého zkoumání sociální politiky.

Klíčová slova:

sociální politika

vědecké pojednání

nesmyslná myšlenka

systém pojmů

výzkum

poznáníZdroje:
  • Ixer, G. (1999): There´s No Such Thing As Reflection, In: Social Work 29, London, British Association of Social Workers.
  • Weber, M. (1998): Metodologie, sociologie a politika, Praha, Oikoymehn.